Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4-D

4-D. Budowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej wraz z przebudową ciągów pieszych, wzdłuż pasa zieleni przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Romana Stramki w Nowym Sączu


Lokalizacja

Przy ul. Romana Stramki (działki ewidencyjne nr 49/22, 55/8, 56/8, 57/8 w obrębie 61).

Skrócony opis projektu

Budowa 30 miejsc postojowych (o wymiarach 2,40 m x 5,00 m każde) na długości ok 77 m, zatoki autobusowej (o wymiarach 20,00 m x 3,00 m) wraz z przebudową ciągów pieszych na długości ok 100 m, wzdłuż ul. Romana Stramki w Nowym Sączu.  

Opis projektu

Zadanie polegać ma na wykonaniu miejsc postojowych oraz zatoki autobusowej, poprzez likwidację wąskiego pasa zieleni oraz przebudowie ciągów pieszych wzdłuż budynku mieszkalnego przy ul. Romana Stramki oraz wykonanie na tym terenie miejsc postojowych o wymiarach 2,40 m x 5,00 m każde na długość ok. 77 m, zatoki autobusowej o wymiarach 20,00 m x 3,00 m oraz nowego ciągu pieszego wg. załączonych szkiców i koncepcji. Inwestycja zakłada budowę 30 miejsc postojowych o łącznej powierzchni ok. 360 m2 prostopadle do ulicy, zatoki autobusowej o powierzchni 100 m2 równolegle do ulicy oraz nowych chodników na długości ok 100 m o łącznej powierzchni ok 180 m2.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem realizacji zadania jest zwiększenie ilości miejsc postojowych oraz usprawienie komunikacji drogowej na ulicy Romana Stramki w Nowym Sączu poprzez budowę nowych miejsc postojowych oraz zatoki autobusowej. Obecnie samochody parkowane są równolegle, wzdłuż ulicy powodując utrudnienia w komunikacji (większe samochody nie mają możliwości minięcia się). Osoby korzystające z samochodów osobowych wchodzą bezpośrednio na ulicę przy wsiadaniu oraz wysiadaniu z samochodów. Z powodu obecnego braku wystarczającej ilości miejsc postojowych samochody parkowane są na terenie zielonym z drugiej strony ulicy, natomiast oczekujące na dalszą jazdę autobusy powodują utrudnienia oraz ograniczają widoczność dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Z wykonanych miejsc postojowych największe realne korzyści odniosą mieszkańcy budynków mieszkalnych przy ul. Stramki 1, ul. Krokowskiego 15, ul. Gorzkowska 1, 2, 3, 4. Korzyści odniosą również wszyscy uczestnicy ruchu drogowego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie projektu budowlanego4 000 zł
2Uzgodnienia z gestorami kolidujących sieci wodnokanalizacyjnych oraz elektroenergetycznych500 zł
3Budowa miejsc postojowych w ilości 30 szt. na długości ok 77 mb (miejsca postojowe o wymiarach 2,40 m x 5,00 m każde) o łącznej powierzchnii ok 360,00 m2 wraz zabezpieczeniem sieci 70 000 zł
4Budowa zatoki autobusowej o wymiarach 20,00 m x 3,00 m o powierzchni 60,00 m212 000 zł
5Przebudowa ciągów pieszych na długości ok 100 mb o łącznej powierzchni ok 180,00 m2 wraz z zabezpieczeniem sieci 23 500 zł
Łącznie: 110 000 zł

Bez zastrzeżeń