projekt nr 5-D

5-D. Budowa obiektów sportowo- rekreacyjnych na osiedlu Barskim


Lokalizacja

ul. Broniewskiego między blokami Lwowska 81-83 oraz ul. Broniewskiego 16-18-20 (działka ewidencyjna 21/33 obręb 19)

Skrócony opis projektu

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na ul. Broniewskiego (dział. ewid. 21/33 obr 19) wyposażonego w urządzenia zabawowe tj. huśtawki, ściankę wspinaczkową, bujaki, wspinaczkę linową, wielofunkcyjny zestaw zabawowy oraz urządzenia edukacyjne (m.in. tablice rysunkowe, połącz zwierzaki).
Całkowita modernizacja boiska na ul. Broniewskiego wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia terenu.

Opis projektu

Modernizacja, doposażenie i rozbudowa placu zabaw między blokami przy ul. Broniewskiego. Zakres prac do wykonania: 1. Projekt zadania; 2. Roboty demontażowe; 3. Roboty montażowe; 4. Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw; 5. Odwodnienie placu zabaw; 6. Montaż ławek i placów z kostki; 7. Częściowe ogrodzenie. Proponowane wyposażenie placu zabaw: bujak (3 szt.); ścianka wspinaczkowa; huśtawka równoważna dwuosobowa (2 szt.); huśtawka podwójna metalowa; huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych z atestem; huśtawka bocianie gniazdo; wspinaczka linowa; zestaw zabawowy Bilbao.
Całkowita modernizacja boisko między blokami przy ul. Broniewskiego. Zakres prac do wykonania: 1. Projekt zadania; 2. Roboty demontażowe; 3. Roboty montażowe; 4. Dostawa i montaż elementów boiska; 5. Odwodnienie boiska; 6. Oświetlenie zewnętrzne; 7. Ogrodzenie częściowe o wysokości 4 m około 20 m.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Boisko na ul. Broniewskiego między blokami cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, którym brakuje miejsca do gry i zabawy z piłką. Niestety wieloletnia eksploatacja oraz poziom zniszczenia obecnego boiska nie pozwala na bezpieczne z niego korzystanie. Aby nie zapomnieć o najmłodszych mieszkańcach osiedla oraz dzieciach niepełnosprawnych istotnym jest zmodernizowanie i rozbudowa istniejącego placu zabaw wraz z doposażeniem go w sprzęt umożliwiający bezpieczną zabawę dla dzieci niepełnosprawnych. Dzięki tej inwestycji zostanie wzbogacona infrastruktura sportowo- wypoczynkowa. Co ważniejsze dzięki inwestycji pogłębi się integracja dzieci niepełnosprawnych z ich rówieśnikami. Dla mieszkańców osiedla priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, dlatego też modernizacja istniejącego boisko wraz z odnowionym placem zabaw dla najmłodszych stworzy jedną spójną całość w postaci kompleksu rekreacyjnego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt boiska 10 000 zł
2Roboty demontażowe- boisko2 000 zł
3Roboty montażowe- boisko170 000 zł
4Dostawa i montaż elementów wyposażenia boiska15 000 zł
5Odwodnienie boiska25 000 zł
6Montaż ławek i placów z kostki -boisko13 000 zł
7Oświetlenie zewnętrzne -boisko30 000 zł
8Częściowe ogrodzenie boiska20 000 zł
9Projekt placu zabaw3 000 zł
10Roboty demontażowe - plac zabaw1 000 zł
11Roboty montażowe - plac zabaw20 000 zł
12Dostawa i montaż elementów placu zabaw70 000 zł
13Odwodnienie placu zabaw6 000 zł
14Montaż ławek i placów z kostki- plac zabaw5 000 zł
15Częściowe ogrodzenie placu zabaw10 000 zł
Łącznie: 400 000 zł

Bez zastrzeżeń