Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 11-D

11-D. BEZPIECZNE OSIEDLA-BEZPIECZNI MIESZKAŃCY czyli modernizacja infrastruktury (ciągów pieszych, parkingów i dróg) na terenie os. Biegonice, Dąbrówka, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i Przydworcowe


Lokalizacja

a) Osiedle Biegonice - ul. Towarowa (chodnik do szkoły oraz miejsca postojowe) działki nr: 519/6; 519/4; 520/2; 473.
b) Osiedle Dąbrówka - ul. Bohaterów Orła Białego (plac rekreacyjny) działka 95/4
c)  Osiedle Szujskiego - Ciągi piesze znajdują się na terenie osiedla Szujskiego pomiędzy ulicami I Pułku Strzelców Podhalańskich a Sienkiewicza w obrębie 89 na działce 83/7 przy placu zabaw , przy budynku Sienkiewicza 31 oraz pomiędzy blokami Sienkiewicza 17 a I Pułku Strzelców Podhalańskich 4 Ciąg pieszy znajduje się przy ulicy Szujskiego w obrębie 89 na działkach155.159 dwa fragmenty pierwszy od ul. IPSP do Podhalańskiej (lewa strona) a drugi od sklepu Żabka do ulicy Sienkiewicz ( Prawa Strona )ogółem 400 m2 wymiany nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm przyjęty koszt szacunkowy 1m2 150 zł wymiana obejmuje obrzeża .
d)  Osiedle Poręba Mała - początek od istniejącego ciągu pieszego który znajduje się na przeciw numeru 75 wzdłuż działki 279/1 obr. 115.
e) Osiedle Kaduk - ul. Grunwaldzka 41, przy Świetlicy Środowiskowej, działka 113/1 i 113/2 w obrębie 106 oraz ul. Grunwaldzka, przy boisku sportowym, działka 19/27, 19/11 i19/7 w obrębie 103.
f) Osiedle Wólki - ul. Radziecka obr. 80 działka 11
g) Osiedle Przydworcowe - ul. Żółkiewskiego 23 w obrębie 90 działce nr 113/17 i yrf.

Skrócony opis projektu

Projekt "Bezpieczne Osiedla - Bezpieczni Mieszkańcy" zakłada podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz poziomu bezpieczeństwa na sądeckich osiedlach. Modernizacja infrastruktury bardzo ważnej dla mieszkańców czyli ciągów pieszych, parkingów oraz dróg na terenie osiedli Biegonice, Dąbrówka, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i Przydworcowe.

Opis projektu

Zadanie „BEZPIECZNE OSIEDLA - BEZPIECZNI MIESZKAŃCY ma na celu realizację następujących zadań:
a) Osiedle Biegonice - Zadanie polegać będzie na budowie chodnika w kierunku szkoły o długości 106 m oraz szerokości 2 m przy ul. Towarowej oraz budowie krawężnika o długości 106 m na tym samym odcinku ulicy, następnie przełożenie słupa energetycznego oraz utwardzenie miejsc postojowych o długości 55 m i szerokości 4 m co daje 220 m2 parkingu.
b) Osiedle Dąbrówka - Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu modernizacji placu rekreacyjnego tzn. ułożenie kostki brukowej na parkingu przy siłowni pod chmurką na drodze dojazdowej do parkingu i siłowni oraz przy wejściu na plac zabaw. Łączna powierzchnia to 400 m2.
C)  Osiedle Szujskiego - Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu remontu już istniejącej infrastruktury (wymiana starych płytek na kostkę betonową wraz z obrzeżami) w zadaniu można wykorzystać istniejąca podbudowę pod chodnikami co znacząco obniży koszt inwestycji.
D)  Osiedle Poręba Mała - Budowa chodnika o długości 165 m oraz szerokości 2 m przy ul. Juranda od istniejącego ciągu pieszego (przy ul. Mała Poręba).
E)  Osiedle Kaduk - Zadanie polegać będzie na zagospodarowaniu terenu świetlicy poprzez przeprowadzenie remontu już istniejącej infrastruktury (wymiana starych płytek na kostkę betonową wraz z obrzeżami) i przedłużeniu chodnika wzdłuż budynku świetlicy oraz wykonanie bramy wejściowej, o łącznej powierzchni 80m2. Budowa parkingu o długości 50m oraz szerokości 5m o łącznej powierzchni 250m2 przy boisku sportowym na ul. Grunwaldzkiej.
F) Osiedle Wólki - Zadanie polega na wybudowaniu bezpiecznika (obrzeża plus kostka) przy ulicy Radzieckiej wokół terenu ogródków działkowych, począwszy od ulicy Podmłynie do przystanku autobusowego przy ulicy Radzieckiej (kostka na tym fragmencie jest już ułożona) i dalej wzdłuż ulicy Radzieckiej przechodząc w ulicę Tłoki do mostku na potoku Dąbrówka.
g) Osiedle Przydworcowe - zadaniem będzie polegać na wykonaniu 2 parkingów wzdłuż zieleńców w obrębie j/w. Parking nr 1 na zieleńcu/obrzeża zieleńców/ wzdłuż bloku ul.Żółkiewskiego 23 na wprost/oraz wzdłuż chodnika/w kształcie litery "L"/ koło siłowni i placu zabaw. Parking nr 2 po drugiej stronie chodnika wzdłuż placu zabaw i siłowni. Wskazane tereny na dzień dzisiejszy są zajeżdżone przez samochody/wyboje i dziury/. Łączna powierzchnia parkingów to 286 m2 na ok. 30 samochodów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem projektu jest podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez modernizację infrastruktury tj. ciągów pieszych, parkingów oraz dróg na terenie osiedli Biegonice, Dąbrówka, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i Przydworcowe.

Szczegółowe uzasadnienie realizacji zadania w załączniku: bezpieczne osiedla_bezpieczni mieszkancy_formularz.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Osiedle Biegonice (chodnik, krawężniki, przełożenie słupa energetycznego, miejsca postojowe)60 000 zł
2Osiedle Dąbrówka (chodniki wraz z obrzeżami i krawężnikami)60 000 zł
3Osiedle Szujskiego (chodniki wraz z obrzeżami)60 000 zł
4Osiedle Poręba Mała (chodnik wraz z obrzeżami i krawężnikami) 57 750 zł
5Osiedle Kaduk (chodniki, krawężniki)60 000 zł
6Oiedle Wólki (chodniki, krawężniki, obrzeża)50 940 zł
7Osiedle Przydworcowe (chodniki, krawężniki, obrzeża)50 050 zł
Łącznie: 398 740 zł

Bez zastrzeżeń