projekt nr 13-D

13-D. BEZPIECZNE OSIEDLA - BEZPIECZNY NOWY SĄCZ - czyli wzbogacenie infrastruktury ciągów pieszych, parkingów oraz miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie osiedli Piątkowa i Falkowa


Lokalizacja

os. Piątkowa i os. Falkowa

Oświetlenie przejść dla pieszych ul. Lwowska (działka nr 197 w obr 123):
-ul. Lwowska -w okolicy budynku nr 174B
-ul. Lwowska-Miasteczko Galicyjskie w okolicy budynku nr 225
ul. Lwowska - w okolicy budynku nr 258

Wykonanie i oświetlenie parkingu:
- działka 1/10 w obr 46
Wykonanie altany grillowej:
- ul. Botaniczna 15 -działka nr 2 obr 47

Skrócony opis projektu

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez oświetlenie 3 istniejących przejść dla pieszych na ul. Lwowskiej. Budowa bezpiecznego parkingu dla mieszkańców miasta korzystających z leśnego kompleksu Lasku Falkowskiego, ogródków działkowych i kaplicy pod wezwaniem św. Antoniego (dział. 1/10 obr 46). Budowa drewnianej altany z paleniskiem i  kompletem 4 stołów przy ul. Botanicznej 15.

Opis projektu

Oświetlenie 3 przejść dla pieszych na ul. Lwowskiej od skrzyżowania z ul. Jasną do granic miasta. Usytuowanie i oznakowanie 3 słupów oświetleniowych i podłączenie do sieci energetycznej. System będzie zintegrowany z miejskim oświetleniem ulicznym. Dzięki takiemu rozwiązaniu piesi będą bardzo dobrze widoczni dla innych uczestników ruchu drogowego. Budowa parkingu w sąsiedztwie Lasku Falkowskiego oraz kaplicy pod wezwaniem św. Antoniego, ogródków działkowych umożliwi zagospodarowanie terenu wpływając jednocześnie na bezpieczne parkowanie dla mieszkańców miasta Nowego Sącza. Budowa altany wraz z paleniskiem i kompletem 4 stołów przyczyni się do bezpiecznego wypoczynku mieszkańców miasta.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Realizacja zadań będzie miała znaczący wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego wpływając jednocześnie na estetykę miasta. Budowa altany grillowej umożliwi rozpalanie ognia w miejscu do tego przeznaczonym wpływając tym samym na bezpieczeństwo integrujących się mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt oświetlenia przejść20 000 zł
2Montaż 3 słupów, 3 lamp, 6 znaków (D6) i podłączenie do istniejącej sieci oświetlenia miejskiego80 000 zł
3Projekt budowy parkingu15 000 zł
4Budowa parkingu 400m2112 000 zł
5Projekt oświetlenia parkingu10 000 zł
6Montaż 7 słupów oświetleniowych 35 000 zł
7Projekt budowy altany10 000 zł
8Wykonanie altany drewnianej80 000 zł
9Wykonanie chodnika - dojście do obiektu 20 000 zł
10Wyposażenie altany w 4 komplety stołów wraz z paleniskiem 15 000 zł
Łącznie: 397 000 zł

Bez zastrzeżeń