Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6-D

6-D. Modernizacja ciągu pieszego na części ulicy Siewnej


Lokalizacja

Ciąg pieszy na części ulicy Siewnej w Nowym Sączu, na odcinku między ulicą Sędziwoja a ulicą Węgierską. Przedmiotowa ścieżka znajduje się na działkach 534/1 i 534/2 w obrębie 113.

Skrócony opis projektu

Modernizacja istniejącego ciągu pieszego, stanowiącego część ulicy Siewnej w Nowym Sączu, na odcinku między ulicą Sędziwoja a ulicą Węgierską. Długość przedmiotowego zamierzenia - ok. 80 m, licząc od skrzyżowania z ulicą Sędziwoja. Szerokość przedmiotowego ciągu pieszego - ok. 1,5 m. Powierzchnia wnioskowanego do modernizacja terenu - ok. 120 m2.

Opis projektu

Przedmiotem zgłaszanego zadania jest modernizacja istniejącego ciągu pieszego na części ulicy Siewnej w Nowym Sączu. Przedmiotowa ścieżka obecnie jest w bardzo opłakanym stanie. Posiada spore ubytki w starych i zniszczonych płytkach chodnikowych, znajdujących się na tych odcinku. Ponadto znajdują się tam liczne nierówności terenowe, które uniemożliwiają bezpieczne przejście dla pieszych, nie wspominając o ewentualnej próbie przejazdu wózkiem dziecięcym. Wystarczy niewielki deszcz ażeby ścieżka stała się zupełnie nieprzechodnia, z uwagi na błoto i spore kałuże zalegające w tym rejonie. Jednocześnie warto nadmienić, że w wyniku prowadzonych jakiś czas temu prac, związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnej w tym rejonie, ścieżka ta została w dużej mierze zniszczona i w żaden sposób nie naprawiona.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Przedmiotowa ścieżka stanowi najkrótszą, a co najważniejsze jedyną bezpieczną możliwość dojścia mieszkańców dzielnicy do przystanków autobusowych znajdujących się na ulicy Węgierskiej, szkoły, biblioteki czy kościoła. Pozostałe ulice tj. Towarowa i Elektrodowa, którymi istnieje teoretyczna możliwość dojścia pieszych do ulicy Węgierskiej, na żadnym odcinku nie posiadają chodników. A jednocześnie są to bardzo ruchliwe ulice, obsługujące transport także dużych samochodów ciężarowych. Wobec powyższego konieczna jest modernizacja istniejącej ścieżki, poprzez wykonanie trwałej nawierzchni asfaltowej lub utwardzenia z kostki brukowej z pełną podbudową na całej szerokości ścieżki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prace ziemne (wyrównanie terenu i korytowanie)6 000 zł
2Wykonanie podbudowy8 000 zł
3Wykonanie obrzeży8 000 zł
4Wykonanie nawierzchni (asfalt lub kostka brukowa)4 000 zł
Łącznie: 26 000 zł

§ 13 ust. 9 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza- realizacja zadania miałaby przebiegać po terenie nie będącym własnością Miasta. Brak możliwości wykonania chodnika w innej lokalizacji.