Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 15-D

15-D. Bezpieczna szkoła - rozebranie zniszczonego ogrodzenia i wykonanie w jego miejsce nowego wraz z murem oporowym przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Długoszowskiego 126 Nowy Sącz na działce nr 12/6 obręb 44

Skrócony opis projektu

Zadanie ma na celu wykonanie nowego ogrodzenia boiska oraz muru oporowego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu. Wykonanie schodów zewnętrznych, murków gabionowych oraz przełożenie gazociągu.

Opis projektu

Zadanie ma na celu wykonanie nowego ogrodzenia boiska oraz muru oporowego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu. Wykonanie schodów zewnętrznych, murków gabionowych oraz przełożenie gazociągu.
Obecne boisko szkolne i ogrodzenie wymaga całkowitej modernizacji ze względu na stan i stopień bezpieczeństwa. Nawierzchnia boiska jest nierówna, miejscami pozbawiona trawy. Gliniasta i podmokła nawierzchnia nie pozwala na odnowienie trawiastej nawierzchni. Ogrodzenie jest w katastrofalnym stanie, składa się z pordzewiałych ram, które odpadły od konstrukcji lub są powiązane drutami. Należy wykonać, ukształtowanie terenu (w tym schody zewnętrzne i murki gabionowe), nowe ogrodzenie oraz przełożenie gazociągu, które umożliwi lepsze wykorzystanie terenu boiska szkolnego w przyszłości.
Obecne otoczenie boiska szkolnego i ogrodzenie wymaga całkowitej modernizacji ze względu na stan i stopień bezpieczeństwa.
Należy przeprowadzić:
- przełożenie gazociągu;
- ukształtowanie terenu (roboty rozbiórkowe zniszczonych elementów konstrukcji betonowych, wykonanie schodów zewnętrznych, wykonanie murków gabionowych);
- wykonanie betonowych cokołów i ogrodzenia z siatki;
- montaż stalowej bramy i furtki.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Obecny stan ogrodzenia ze względu na stan stwarza realne zagrożenie dla osób przebywających w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Szczególne niebezpieczeństwo stanowi przerdzewiały płot otaczający boisko. Ubytki w ogrodzeniu i zużycie elementów stanowią poważne zagrożenie dla użytkowników boiska. Jest to jedyny obiekt sportowy na terenie dzielnicy Falkowa. W weekendy i wakacje korzystają z niego wszyscy mieszkańcy dzielnicy, a szczególnie młodzież. Należy zaznaczyć, że w dzielnicy nie ma żadnej instytucji kulturalnej czy sportowej. Jedynym miejscem, gdzie skupia się życie społeczne, jest szkoła. W związku z tym placówka jest organizatorem imprez sportowych i rekreacyjnych skierowanych do wszystkich mieszkańców. Wykonanie nowego ogrodzenia, schodów zewnętrznych oraz murków gabionowych stworzy lepsze warunki korzystania z terenu w obrębie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ulicy Długoszowskiego 126. Ponadto przełożenie gazociągu jest niezbędne celem prawidłowej realizacji wnioskowanych prac.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przełożenie gazociągu5 197,12 zł
2Roboty rozbiórkowe11 092,09 zł
3Schody zewnętrzne40 389,93 zł
4Murki gabionowe11 330,39 zł
5Ogrodzenie -roboty rozbiórkowe, montaż ogrodzenia, furtki i bramy239 953,22 zł
Łącznie: 307 962,75 zł

Modyfikacja wniosku.