projekt nr 6

6. „Zdrowe maluchy” – zakup urządzeń oczyszczających powietrze do przedszkoli na terenie dzielnicy II


Lokalizacja

1) Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. Świętej Rodziny w Nowym Sączu ul. Nadbrzeżna 12, 33-300 Nowy Sącz
2) Przedszkole "JAŚ I MAŁGOSIA" w Nowym Sączu ul. Broniewskiego 22, 33-300 Nowy Sącz

Skrócony opis projektu

Zakup urządzeń oczyszczających powietrze do następujących przedszkoli niepublicznych w Nowym Sączu tj.: przedszkola katolickiego przy ul. Nadbrzeżnej i przedszkola „Jaś i Małgosia”.

Opis projektu

Zakup urządzeń oczyszczających powietrze do następujących przedszkoli niepublicznych w Nowym Sączu z dzielni II tj.:

1) Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. Świętej Rodziny w Nowym Sączu ul. Nadbrzeżna 12, 33-300 Nowy Sącz
2) Przedszkole "JAŚ I MAŁGOSIA" w Nowym Sączu ul. Broniewskiego 22, 33-300 Nowy Sącz

Zgodnie z informacją powyżej w ramach projektu zostanie zakupionych 2 urządzeń oczyszczających powietrze po jednym do każdego z przedszkoli.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Zakup urządzeń oczyszczających powietrze jest działaniem doraźnym, przewidzianym na kilka lat – do czasu aż powietrze w Nowym Sączu i Małopolsce nie będzie spełniać odpowiednich standardów. Według wytycznych Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego, region powinien do 2023 r. osiągnąć dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i ozonu.

Kupno urządzeń oczyszczających powietrze dla przedszkoli jest praktyką w innych miastach np. w Krakowie. Zakup urządzeń oczyszczających powietrze przyczyni się do poprawy zdrowia najmłodszych dzieci w okresie jesienno - zimowym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
12 oczyszczaczy powietrza (jeden 1500 zł)3 000 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego pozytywne. Zadanie przyjęte pod głosowanie.