projekt nr 9

9. Tuli luli - fotele do przytulania wcześniaków w sądeckim szpitalu


Zdjęcie do projektu Tuli luli - fotele do przytulania wcześniaków w sądeckim szpitalu

Lokalizacja

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, Oddział Neonatologiczny z IT ul. Młyńska 11, 33-300 Nowy Sącz.

Skrócony opis projektu

Zakup 5 rozkładanych foteli/leżanek na oddział neonatologii sądeckiego szpitala, które służyć będą rodzicom przedwcześnie urodzonych dzieci do komfortowego, wielogodzinnego kangurowania wcześniaków w różnych pozycjach, karmienia, a nawet umożliwią wspólną drzemkę rodzica z noworodkiem.

Opis projektu

Dotyk ma ogromne znaczenie dla wcześniaków. Kangurowanie, czyli przytulanie, kołysanie, słuchanie bicia serca rodzica, ciepło ramion mamy i taty – może zdziałać cuda! U przedwcześnie urodzonych dzieci zwiększa przeżywalność i pozytywnie wpływa na rozwój.
Twój głos na zakup 5 rozkładanych foteli na oddział neonatologii sądeckiego szpitala, to Twój przytulas dla najmniejszych maluchów.

Rodzic przy dziecku w szpitalu to skarb – dla personelu medycznego, szybszego zdrowienia malucha i poczucia bezpieczeństwa dziecka. A bliska obecność i przytulanie przedwcześnie urodzonych dzieci przez mamę i tatę – to jeszcze więcej. Kangurowaniu, czyli przytulaniu wcześniaków, nie sprzyjają twarde krzesła, czy szpitalne leżanki. W marcu 2018r. sądeckie Stowarzyszenie Sursum Corda przeprowadziło badanie we wszystkich małopolskich szpitalach dot. zapotrzebowania na fotele/leżanki dla rodziców na oddziałach dziecięcych. Jedną z pierwszych placówek, która zwróciła się z prośbą o wsparcie, był Sądecki Szpital, a konkretnie - Oddział Neonatologiczny. Stąd zgłoszenie projektu do Budżetu Obywatelskiego.
Specjalistyczne, uchylane fotele/leżanki - umożliwią komfortowe, wielogodzinne kangurowanie rodziców z wcześniakami, w różnych pozycjach. Po rozłożeniu stelaża fotel/leżanka umożliwia także wspólną drzemkę rodzica z maleństwem. Sprzęt posiada stosowny atest i spełnia szpitalne rygory sanitarne.

Nie od dziś wiadomo, że kangurowanie, czyli bezpośredni kontakt noworodka z mamą, tatą (tzw. skóra do skóry) przynosi ogromne korzyści dla obu stron. Nieoceniona bliskość, jak potwierdzają badania, m.in. utrzymuje regularne bicie serca u dziecka, zwiększa też ilość tlenu we krwi, zmniejsza szanse na kłopoty z oddychaniem, czy ryzyko zakażeń, maleństwo szybciej przybiera na wadze, smaczniej śpi, tworzy się i rozwija więź pomiędzy dzieckiem, a rodzicem. Ogrzewane ciepłem matczynych ramion przynosi spokój tuż po porodzie, a w sytuacjach trudnych, jak np. wykryta u noworodka choroba – zwiększa szanse na przeżycie. Potwierdzają to największe autorytety w dziedzinie neonatologii, m.in. prof. Ryszard Lauterbach, prof. Joy Lawn oraz np. badania przeprowadzone na Bar-ILan University przez dr Ruth Feldman, która dodatkowo udowodniła, że ten rodzaj kontaktu u dzieci przedwcześnie urodzonych procentuje w późniejszych latach lepszym funkcjonowaniem na poziomie poznawczym (związanym z myśleniem, uwagą, pamięcią), jak i motywacyjno-emocjonalnym.

Zakupione w ramach Budżetu Obywatelskiego fotele/leżanki zapewnią rodzicom maleństw przebywających na Oddziale Neonatologicznym w Sądeckim Szpitalu wygodę i komfort bliskiego kontaktu z maleństwem w najważniejszym, pierwszym okresie życia, podczas koniecznego pobytu wcześniaka w szpitalu, co niekiedy trwa nawet kilka miesięcy. Dzięki temu rodzice będą mogli swoje skarby swobodnie przytulać, karmić oraz kangurować wygodnie i bez ograniczeń.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem powyższego zadania jest wsparcie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w zapewnieniu rodzicom godnych warunków pobytu, poprzez doposażenie w pięć sztuk rozkładanych foteli/leżanek do kangurowania dla rodziców na Oddziale Neonatologicznym z IT.
Na oddziale, gdzie rocznie przychodzi na świat ok. 2.100 dzieci, znajdują się 4 stanowiska intensywnej terapii, wzmożonego nadzoru, miejsca w odcinku septycznym oraz dla noworodków z matkami w systemie rooming-in – ogółem 35 stanowisk. Wykonuje się tam diagnostykę obrazową – RTG przyłóżkowe i USG, nowoczesne formy wentylacji, wykrywanie wad rozwojowych, ocenę stanu rozwojowego wcześniaków.
Uzgodnione z Nowosądeckim Szpitalem doposażenie placówki w fotele/leżanki do kangurowania wcześniaków, pozwoli rodzicom–mieszkańcom Miasta Nowego Sącza - na komfortowe przebywanie przy swoich pociechach w pierwszych, najważniejszych dniach i tygodniach ich życia, kiedy bliskości i miłości rodziców maleństwa potrzebują najbardziej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dotacja na zakup foteli/leżanek dla rodziców (5 sztuk)10 000 zł
2Koszty transportu foteli/leżanek3 912 zł
Łącznie: 13 912 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego pozytywne. Zadanie przyjęte pod głosowanie.

Załączniki