projekt nr 12

12. Sądecki Rower Miejski - zintegrowany system udostępniania rowerów miejskich.


Lokalizacja

Nowy Sącz

Skrócony opis projektu

Utworzenie systemu wypożyczania rowerów miejskich z GPS w czasie jednego pełnego sezonu tj. min. 8 miesięcy. W ramach systemu usługodawca zapewni instalację i deinstalację systemu, dostarczenie całego wyposażenia, wdrożenie aplikacji do wypożyczania, ubezpieczenie OC oraz uruchomienie systemu wraz z kompletną obsługą i serwisem przez zadeklarowany okres.

Opis projektu

Wiele miast chciałoby własny system rowerów publicznych, jednak aktualne dostępne opcje są zbyt drogie. Ponadto okazuje się, że zorganizowanie przetargu na funkcjonalny system wcale nie jest łatwe.
Miasta nie mają doświadczenia z bikesharingiem, więc nie wiedzą, w jaki sposób przystosować system, żeby funkcjonował poprawnie. Zazwyczaj, po przetargu i wybudowanym systemu, pojawia się następny przetarg. Dalsze funkcjonowanie systemu rowerów miejskich opiera się już na doświadczeniach i danych z tego pierwszego, ale takie doświadczenia są bardzo kosztowne.
Proponowane rozwiązanie wdrożenia systemu na próbę sprawia, że cały proces może być o wiele krótszy i tańszy. Dodatkowo gromadzimy dane o ruchu, które umożliwiają miastu analizę i możliwość podjęcia kolejnych kroków. Miasto dzięki temu wie; jakie mogą być faktyczne koszty systemu w dłuższej perspektywie, jak mieszkańcy z niego korzystają i jaka jest specyfika miasta. Analiza zebranych danych umożliwia także podjęcie decyzji czy ogłaszać kolejne przetargi na wynajem rowerów czy też zakupić rowery i samemu stać się operatorem systemu. Cały proces pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy przy dalszym wdrożeniu systemu rowerów miejskich.
Ideą Rowerów miejskich jest tworzenie nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych, które idealnie wpisują się w temat zapobiegania powiększaniu się ilości smogu w naszym mieście oraz panującej modzie na rozpowszechnianie zdrowego trybu życia.
Proponowany system pilotażowy mógłby składać się z następujących elementów:
- czas działania systemu to jeden pełny sezon (8 miesięcy)
- ilość rowerów to ok 150 rowerów
- ok 25 stojaków mobilnych lub stałych
Operator, który mógłby wdrożyć system pilotażowy powinien w ramach oferowanej licencji zapewnić następującą funkcjonalność:
- Instalacji i deinstalacji całego systemu rowerów miejskich
- Wdrożenie aplikacji do wypożyczania i obsługi systemu
- Obsługa klienta
- Ubezpieczenie OC
- Udostępnienie danych i analiz po zakończeniu okresu pilotażowego
- Wypożyczenie rowerów miejskich z systemem GPS; ich obsługa i serwis poprzez 8 miesięcy
- Uruchomienie na  początku sezonu rowerów oraz prezentację i pokaz dla mieszkańców
- Współpraca z Strażą Miejską w celu wyjaśnienia ewentualnej kradzieży, wandalizmu i wszelkich zdarzeń związanych systemem rowerów miejskich.
Przedstawione założenia są tylko proponowanym modelem, który może być modyfikowany w zależności o ofert złożonych przez potencjalnych operatorów. Wnioskodawca dopuszcza możliwość modyfikacji projektu i dostosowania go do aktualnych potrzeb i ofert złożonych przez operatorów w zakresie ilości rowerów i stojaków.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Sądecki rower miejski to przyszłościowe rozwiązanie, które pozwala m.in. na uzupełnianie  transportu zbiorowego, czy optymalizacje funkcjonowania komunikacji miejskiej. Dodatkowo rowery miejskie promują zdrowy tryb życia. Rowery miejskie odpowiadają na dzisiejsze potrzeby mieszkańców miasta. W Nowym Sączu od lat odczuwalny jest problem smogu.
Rowery miejskie to kolejny krok do ograniczenia smogu w atmosferze. Nasze miasto boryka się również z problemem braków miejsc parkingowych, czego doskonałym rozwiązaniem jest rower miejski. Jego dużą zaletą jest niski koszt wypożyczenia oraz powszechna dostępność. Dzięki dużej ilości rowerów oraz możliwości pozostawienia ich na każdej stacji są one wygodnym środkiem transportu w mieście. Z rowerów miejskich skorzystają wszyscy mieszkańcy miasta. Rower miejski stanie się również istotny dla rozwoju turystyki.
Dzięki umieszczeniu stacji w miejscach odwiedzanych przez turystów miasto stanie się przyjazne do zwiedzania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Licencja użytkowania systemu rowerów miejskich350 000 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego pozytywne. Zadanie przyjęte pod głosowanie.