projekt nr 21

21. Budowa Sądeckiego Parku Doświadczeń


Lokalizacja

przy ul. Kraszewskiego (nr działki 176,197/7 obr. 021)

Skrócony opis projektu

Budowa Sądeckiego Parku Doświadczeń składającego się z 13 urządzeń o charakterze naukowym, iluzjonistycznym, muzycznym oraz sensorycznym. Przestrzeń kreatywna Parku Doświadczeń na świeżym powietrzu będzie dostosowana do dzieci i dorosłych i znajdować się będzie przy ul. Kraszewskiego.

Opis projektu

Budowa Sądeckiego Parku Doświadczeń składającego się z 13 urządzeń o konstrukcji stalowej w kolorach: zielony (RAL 6018) oraz fioletowy (RAL 4006). Urządzenia miałyby charakter naukowy, podzielone na strefy: muzyczna, iluzja, naukowa, sensoryczna. Znajdowałyby się na świeżym powietrzu, z nieograniczonym dostępem dla dzieci oraz dorosłych. Budowa Sądeckiego Parku Doświadczeń nie wymagałaby nawierzchni bezpiecznych, co wiązałoby się z dodatkowym kosztem. Sądecki Park Doświadczeń byłby porównywalny do Parku Doświadczeń Lema w Krakowie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem wybudowania Sądeckiego Parku Doświadczeń jest zachęcenie najmłodszych mieszkańców do nauki przez zabawę, integrowanie rodzin  poprzez wspólne spędzony czas podczas zabawy oraz pojawienie się nietypowej atrakcji turystycznej w naszym regionie.
Na terenie Nowego Sącza jest około siedmiu tradycyjnych placów zabaw, gdzie dzieci bawią się w piasku, zjeżdżają na ślizgawce i huśtają się, a nie ma nigdzie przestrzeni kreatywnej dla najmłodszych, takiej która pobudziłaby ich ciekawość do poznania świata.
Proponuje stworzyć park zabaw inny niż pozostałe. Urządzenia w nim będą miały dodatkowo walor edukacyjny. Z projektu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek, płeć czy majętność. Park Doświadczeń wyrównuje szanse wśród osób niepełnosprawnych, gdyż zaproponowane eksponaty są dostosowane do osób m.in. na wózkach inwalidzkich. Jest to niezwykle ważna kwestia, gdyż potrzeby osób niepełnosprawnych są często pomijane przy tego typu inwestycjach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Urządzenia zabawowe+ transport i montaż 167 656 zł
2Podłoże5 000 zł
3Ogrodzenie 15 000 zł
4Ławki4 500 zł
5Kosze na śmieci1 400 zł
Łącznie: 193 556 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego pozytywne. Zadanie przyjęte pod głosowanie.