projekt nr 38

38. Sandecja to My!


Lokalizacja

miejsce gdzie swoje mecze będzie rozgrywać Miejski Klub Sportowy Sandecja Nowy Sącz

Skrócony opis projektu

Dofinansowanie do zakupu karnetów na mecze Sandecji w 2019 roku dla mieszkańców Nowego Sącza. Dystrybucja karnetów odbywać się będzie wg kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania pełnej puli środków.

Opis projektu

Dofinansowanie do zakupu karnetów na mecze Sandecji w 2019 roku dla mieszkańców Nowego Sącza.  Cena rozprowadzanych przez MKS Sandecja (niezależnie od obowiązującej ceny) karnetów dla każdego mieszkańca na stałe lub czasowo zameldowanego w Nowym Sączu wynosiłaby 1 zł. Różnica pokryta będzie ze środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań ogólnomiejskich w ramach budżetu obywatelskiego. Dystrybucja karnetów odbywać się będzie wg kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania pełnej puli środków.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Z uwagi na brak odpowiedniego obiektu w Nowym Sączu, Sandecja swoje mecze rozgrywa w Niecieczy. Dla nowosądeczan chcących na żywo oglądać mecze Miejskiego Klubu Sportowego Sandecja jest to bardzo duże utrudnienie. Skutki takiego stanu rzeczy odczuwa także drużyna, która na każdy mecz w roli gospodarza musi odbyć uciążliwą i czasochłonną, autokarową podróż. Konsekwencją takiego stanu rzeczy są zarówno coraz niższa frekwencja  publiczności jak i niezadowalające wyniki drużyny. Stworzenie możliwości zakupu przez nowosądeczan wejściówek na mecze ligowe Sandecji za 1 zł powinno radykalnie zwiększyć frekwencję na zawodach oraz pomóc w uzyskiwaniu lepszych wyników sportowych przez drużynę Sandecji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Karnety, których dystrybucja prowadzona będzie do momentu wyczerpania pełnej puli środków 400 000 zł