projekt nr 40

40. Przyjazne osiedle


Lokalizacja

1) Ulica Stanisława Pigonia - na całym odcinku (zarówno po prawej jak i po lewej stronie od ulicy B.A. Konstanty);
2) Ulica Władysława Barbackiego od numeru 28 (od początku parkingu - po lewej stronie jadąc w kierunku Rynku do numeru 34 - wjazd na osiedle);
3) Ulica Władysława Barbackiego od numeru 44 (od wjazdu  na osiedle do ulicy Konstanty - po lewej stronie jadąc w kierunku Rynku);
4)  Ulica Władysława Barbackiego -początek ulicy od strony ulicy Radzieckiej do przejścia dla pieszych przy ul. B.A. Konstanty - po prawej stronie jadąc w kierunku Rynku;
5) Aktywne przejście dla pieszych na istniejącym przejściu dla pieszych na wysokości piekarni Danek

Skrócony opis projektu

Zamontowanie Aktywnego Przejścia dla pieszych na os. Wólki na wysokości piekarni DANEK oraz przeprowadzenie modernizacji istniejącej infrastruktury drogowej tj. chodników (wymiana starych płytek lub zniszczonego asfaltu na kostkę betonową) przy ul. Barbackiego oraz ul. Pigonia.

Opis projektu

Zadanie będzie polegać na zamontowaniu Aktywnego Przejścia dla pieszych na os. Wólki na wysokości piekarni DANEK oraz przeprowadzeniu modernizacji istniejącej infrastruktury drogowej w postaci wymiany starych płytek chodnikowych lub zniszczonego asfaltu na kostkę betonową przy ul. Barbackiego oraz ul. Pigonia.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Projektowane działanie wpisuje się w jedno z kluczowych założeń Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+, mianowicie podniesienia jakości życia mieszkańców Nowego Sącza. W zależności od poziomu rozwoju gospodarczego danego regionu, zakresem i stopniem zaspakajania potrzeb mieszkańców może zajmować się państwo oraz władze samorządowe. Do takich obszarów należą między innymi: bezpieczeństwo publiczne, korzystanie z dróg publicznych, kultura, oświata, profilaktyka zdrowotna.
Wzmożony ruch samochodowy na ulicy Barbackiego, która jest trasa tranzytową z północy na południe miasta sprawia, że bezpieczeństwo osób z niej korzystających jest zagrożone. Przy wymienionej ulicy znajduje się przedszkole oraz filia SP nr 2 (klasy najmłodsze), dlatego proponujemy zamontowanie na istniejącym przejściu aktywnego przejścia dla pieszych. Kwestii bezpieczeństwa przysłuży się także modernizacja większej części chodników przy ul. Barbackiego i Pigonia (w całości).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wymiana nawierzchni chodnika – ul. Pigonia 120 000 zł
2Wymiana nawierzchni chodnika – ul. Barbackiego225 000 zł
3Aktywne przejście dla pieszych 30 000 zł
Łącznie: 375 000 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego pozytywne. Zadanie przyjęte pod głosowanie.