projekt nr 5

5. Modernizacja nawierzchni części ul. Wczasowa i części ul. Mała Góra, Osiedle Zawada.


Zdjęcie do projektu Modernizacja nawierzchni części ul. Wczasowa i części ul. Mała Góra, Osiedle Zawada.

Lokalizacja

163 m odcinek ulicy Wczasowa - dz. ew. nr 151 obręb 117 i 12 m odcinek ul. Mała Góra  dz. ew. nr 161/3 obręb 117.

Skrócony opis projektu

Modernizacja poprzez wymianę nawierzchni 163 m odcinka ul. Wczasowa i 12m odcinka ul. Mała Góra, Osiedle Zawada.

Opis projektu

Zmiana nawierzchni szerokości 3m  ul. Wczasowa o długości 163 m i ul. Mała Góra o długości 12m.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

W/w odcinki dróg zostały utwardzone systemem gospodarczym przed 1989r, nawierzchnia jest w bardzo złym stanie(wyboje, przełomy podłużne, pojawiające się tzw. "dziury" po okresie zimowym i po dłuższych opadach deszczu. Wspomniane odcinki nie zostały zmodernizowane po wykonanej w 2014 r sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Modernizacja zamknęła by i wyrównała jakość  nawierzchni na 1100 m pętli ulic Kamienna-Wczasowa-Mała Góra-Kamienna. Należy podkreślić że z tych ulic korzystają mieszkający, w tym osoby niepełnosprawne, szereg firm ( ok. 12 firm branży budowlanej, elektrycznej, wod-kan, naprawy samochodów, stawy rybne) i ich kontrahenci, w dni robocze z dróg tych korzysta ok 500-700 pojazdów.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wymiana nawierzchni na łacznym odcinku 175 mb, szer. 3m. Razem 483m2.120 750 zł

Zmodyfikowano projekt

Załączniki