projekt nr 44

44. ABC Plac zabaw i siłownia pod chmurką Kaduk.


Lokalizacja

Ogrodzona działka miejska na rogu ulicy Udzieli i Józefa Warszewicza. Obręb 106, działka ewidencyjna 100.

Skrócony opis projektu

Plac zabaw dla dzieci i siłownia pod chmurką na osiedlu Kaduk.

Opis projektu

Wykonanie placu zabaw, oraz siłowni pod chmurką na osiedlu Kaduk.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

W okolicy brakuje miejsca zabaw dla najmłodszych, mimo, że okolica jest gęsto zaludniona. Siłownia pod chmurką będzie wykorzystywana przez starszych mieszkańców, w tym seniorów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Elementy siłowni pod chmurką.25 000 zł
2Urządzenia placu zabaw.35 000 zł
3Wykonanie nawierzchni bezpiecznej.5 692 zł
Łącznie: 65 692 zł

Wnioskodawca wycofał projekt