projekt nr 46

46. ABC Bezpieczne Ogrodzenie przy Szkole Podstwowej nr 14 w Nowym Sączu


Lokalizacja

Boisko przy SP14 ul. Towarowa 6 obręb 113, działka nr 516/5 oraz działka nr 518 obr. 113

Skrócony opis projektu

Wykonanie nowego ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu. Obecne wymaga pilnej wymiany.

Opis projektu

Wykonanie nowego ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu. Obecne wymaga pilnej wymiany.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Beneficjentami są rodzice i uczniowie SP14, a także mieszkańcy osiedla Biegonice. Poprawa bezpieczeństwa po przez wykonanie nowego ogrodzenia, zrobienie miejsca dla uczniów na swobodne dojście do szkoły.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Panel ogrodzeniowy wys. 1,70- 60m 13 200 zł
2Siatka ogrodzeniowa wys. 1,70- 20m3 200 zł
3Siatka ogrodzeniowa wys. 4m- 70m25 200 zł
4Piłkochwyt wys. 2m- 70m14 000 zł
5Kostka brukowa lub asfalt lub kratownica zbrojona betonowa 200,88m270 308 zł
Łącznie: 125 908 zł

Zmodyfikowano projektu: zmieniono tytuł zadania i zrezygnowano z wykonania parkingu.