projekt nr 46

46. ABC Bezpieczne Ogrodzenie przy Szkole Podstwowej nr 14 w Nowym Sączu


Lokalizacja

Boisko przy SP14 ul. Towarowa 6 obręb 113, działka nr 516/5 oraz działka nr 518 obr. 113

Skrócony opis projektu

Wykonanie nowego ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu. Obecne wymaga pilnej wymiany.

Opis projektu

Wykonanie nowego ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu. Obecne wymaga pilnej wymiany.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Beneficjentami są rodzice i uczniowie SP14, a także mieszkańcy osiedla Biegonice. Poprawa bezpieczeństwa po przez wykonanie nowego ogrodzenia, zrobienie miejsca dla uczniów na swobodne dojście do szkoły.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Panel ogrodzeniowy wys. 1,70- 60m 13 200 zł
2Siatka ogrodzeniowa wys. 1,70- 20m3 200 zł
3Siatka ogrodzeniowa wys. 4m- 70m25 200 zł
4Piłkochwyt wys. 2m- 70m14 000 zł
5Kostka brukowa lub asfalt lub kratownica zbrojona betonowa 200,88m270 308 zł
Łącznie: 125 908 zł