projekt nr 35

35. "Więcej parkingów"


Lokalizacja

Ul. Kochanowskiego (pomiędzy ul. Kołłątaja a ul. Tuwima)

Skrócony opis projektu

Budowa parkingu dla samochodów.

Opis projektu

Budowa parkingu dla samochodów przy ul. Kochanowskiego, pomiędzy ul. Kołłątaja a ul. Tuwima.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Budowa parkingu dla samochodów25 000 zł