projekt nr 31

31. "Dobre drogi na Przetakówce"


Lokalizacja

ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Hallera w kierunku potoku Łubinka.

Skrócony opis projektu

Remont nawierzchni jezdni bitumicznej na ul. Kochanowskiego, począwszy od ul. Hallera w kierunku potoku Łubinka.

Opis projektu

Remont nawierzchni jezdni bitumicznej na ul. Kochanowskiego, począwszy od ul. Hallera w kierunku potoku Łubinka.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem realizacji projektu jest poprawa komfortu życia mieszkańców. Poprawa jakości nawierzchni ulicy jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców Nowego Sącza oraz turystów. Ulepszenie nawierzchni ulicy jest koniecznym warunkiem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w tym rejonie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prace remontowe 92 998 zł

Modyfikacja projektu - opis projektu