projekt nr 38

38. Budowa ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw na osiedlu Falkowa.


Lokalizacja

przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Długoszowskiego 126 (działka 12/6 obr 44)

Skrócony opis projektu

Budowa ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw dla dzieci. Montaż na bezpiecznej nawierzchni wielofunkcyjnych zestawów zabawowych, huśtawek, bujaków, karuzeli oraz ławek.

Opis projektu

Projekt obejmuje budowę placu zabaw, w ramach którego należy wykonać:
-projekt i wizualizację placu,
-wyrównanie i przygotowanie terenu pod montaż bezpiecznej nawierzchni i miejsc pod część trawiastą,
- wykonanie ogrodzenia z furtką,
- montaż w strefie bezpiecznej syntetycznej nawierzchni typu SBR,
-montaż zestawów i urządzeń zabawowych, ławek i koszy na śmieci.
Przewidywana wielkość placu 20m x 10m.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

W dzielnicy Falkowa brak jest bezpiecznego, ogólnodostępnego placu zabaw, z którego mogłyby korzystać dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Najbliższy plac zabaw znajduje się na ulicy Nadbrzeżnej. Osiedlowy plac zabaw znajdujący się na działce szkolnej jest bardzo mały i nie spełnia przede wszystkim kryteriów bezpieczeństwa. Jest położony na trenie pochyłym, zadrzewionym. Nie zostały wydzielone strefy bezpieczne, niejednokrotnie w strefie upadku znajduje się drzewo. Osiedle Falkowa rozwija się bardzo dynamicznie, przybywa rodzin z małymi dziećmi, dla których konieczne jest miejsce do zabaw i aktywnego wypoczynku. Na osiedlu Falkowa jest niewiele zagospodarowanych miejsc przeznaczonych do wypoczynku, dlatego plac zabaw będzie miejscem integracji dla dzieci, rodziców i seniorów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt wizualizacja placu5 000 zł
2Przygotowanie terenu- wyrównanie, wykonanie podłoża pod bezpieczną nawierzchnię i trawnik10 000 zł
3Ogrodzenie z furtką10 000 zł
4Bezpieczna, syntetyczna nawierzchnia z krawężnikami 11 000 zł
5Urządzenia i zestawy zabawowe, ławki i koszt na śmieci, tablica z regulaminem 61 740 zł
Łącznie: 97 740 zł