projekt nr 59

59. Mieszkańcy bliżej siebie - cykl spotkań kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Centrum


Lokalizacja

spotkania integracyjne organizowane będą w świetlicy osiedlowej Al. Wolności 39a

Skrócony opis projektu

Festyny i imprezy okolicznościowe z okazji np. Dnia dziecka, Mikołajki i Andrzejki. Wycieczki i wyjścia do teatru dla seniorów  np. do Wadowic, Krakowa, Częstochowy, Krynicy.

Opis projektu

Zorganizowanie festynów dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i zakończenia wakacji. Wnioskodawca proponuje w ramach festynów przeprowadzenie konkursów plastycznych, zręcznościowych z nagrodami, poczęstunku dla dzieci(lody, napoje, słodycze, owoce). W ramach Andrzejek planuje się organizację nagłośnienia, kultywowania tradycji poprzez spotkanie z regionalistami, animatorzy kultury, poczęstunek w formie napojów i słodyczy.
W ramach organizacji Mikołajków planuje się zakup paczek dla ok. 60 dzieci.
W ramach wyjść i wycieczek dla seniorów planuje się:
-Wycieczki - szlakiem Jana Pawła II dla seniorów, Wadowice, Kraków, Częstochowa, Krynica. Wynajęcie autokaru na każdą wycieczkę dla ok. 45 uczestników. Zorganizowanie zwiedzania połączone z poczęstunkiem (obiad jednodaniowy).
-Wyjścia do teatru Miejskiego Ośrodka Kultury dla dwa spektakle dla 30 osób na każde przedstawienie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem projektu jest zbliżenie mieszkańców do siebie, otwartość na ich problemy, nawiązanie współdziałania, co poprawi znacznie stosunku międzysąsiedzkie, spowoduje to również zainteresowanie się problemami innych i pomoc w trudnych sytuacjach oraz zaangażowanie w życie społeczne osiedla i miasta.
W realizacji projektu wezmą wszystkie grupy mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Festyny, imprezy, Mikołajki7 000 zł
2Wyjścia do teatru2 500 zł
34 x Wycieczki 17 500 zł
Łącznie: 27 000 zł