projekt nr 29

29. Bezpieczne osiedle - Bezpieczni mieszkańcy


Lokalizacja

remont ciągów pieszych znajdujący się: przy ulicy Sienkiewicza pomiędzy ul. Źródlaną a Zygmuntowską (obr. 92, dział 119); fragmentu ciągu pieszego znajdującego się przy ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 16 przy wejściu na osiedle obok sklepu ABC (obr 89, działka 89); chodnik wewnątrz osiedla przy bloku Sienkiewicza 17 (obr. 89, działka 83/7).

Skrócony opis projektu

Przeprowadzeniu remontu już istniejącej infrastruktury i wymianę starych płytek na kostkę betonową. Remont ciągów pieszych znajdujących się: przy ul.Sienkiewicza pomiędzy ul. Źródlaną a Zygmuntowską; fragmentu ciągu pieszego przy ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 16 przy wejściu na osiedle obok sklepu ABC; chodnik wewnątrz osiedla przy bloku Sienkiewicza 17.

Opis projektu

Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu remontu już istniejącej infrastruktury i wymianę starych płytek na kostkę betonową. W zadaniu wykorzysta się już istniejącą podbudowę pod chodnikami co znacząco obniży koszty inwestycji.
Projekt "Bezpieczne osiedle - Bezpieczni mieszkańcy" to podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz poziomu bezpieczeństwa na Sądeckich Osiedlach. Modernizacja infrastruktury bardzo ważnej dla wszystkich mieszkańców Osiedla Szujskiego- rodziców z małymi dziećmi, pracujących mieszkańców oraz osób starszych- wykorzystywanej nieustannie w codziennym życiu. Realizacja tego projektu to nie tylko podniesienie poziomu życia i bezpieczeństwa mieszkańców, ale również poprawa estetyki kolejnych zakątków naszego Miasta.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Ciągi piesze znajdujące się na terenie os. Szujskiego są w fatalnym stanie technicznym, nie były remontowane od momentu powstania w latach 60, 70 XX wieku. Wykonane są z płytek betonowych na powierzchni, których występują znaczące ubytki, pęknięcia i nierówności zagrażające bezpieczeństwu, korzystających z nich wszystkich mieszkańców- rodziców z małymi dziećmi, młodzieży, mieszkańców aktywnych zawodowo oraz osób starszych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wymiana nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm: a) Sienkiewicz 137 x 2m= 274 m2 b) PSP 15m x 2m= 30 m2 c) chodnik wewnątrz osiedla przy bloku Sienkiewicza 17 35m x 1,5m= 52,5 m251 692,50 zł
2Wymiana obrzeży 237 mb9 717 zł
Łącznie: 61 409,50 zł