projekt nr 51

51. Platforma widokowa na wieży ratuszowej


Lokalizacja

Ratusz, Rynek 1.

Skrócony opis projektu

Pod ratuszowym zegarem znajduje się galeryjka która stanowi doskonały punkt widokowy. Aby można było z niego korzystać należy wykonać niezbędne prace adaptacyjne i zabezpieczające, zarówno na galeryjce jak i na wejściu do niej.

Opis projektu

Pod ratuszowym zegarem znajduje się galeryjka która stanowi doskonały punkt widokowy. Aby można było z niego korzystać należy wykonać niezbędne prace adaptacyjne i zabezpieczające, zarówno na galeryjce jak i na wejściu do niej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Galeryjka nowosądeckiego ratusza mogłaby być udostępniona jako platforma widokowa dla mieszkańców i turystów. Mimo skomplikowanego wejścia na galeryjkę wielu z nich zechciałby wdrapać się tuż pod tarcze zegara i podziwiać widoki centrum miasta. Realizacja projektu spowoduje powstanie dużej i oczekiwanej atrakcji dla mieszkańców oraz turystów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prace adaptacyjne i zabepieczające 41 372 zł

Wnioskodawca wycofał projekt