projekt nr 54

54. Seniorom dla zdrowia i pogody ducha


Lokalizacja

miejsce realizacji uzależnione jest od rodzaju zaplanowanego zadania

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada cykl imprez kulturalnych i rekreacyjnych oraz badań profilaktycznych dla seniorów z osiedla Millenium.  Celem projektu jest integracja pokoleniowa, zagospodarowanie czasów wolnego seniorów a także wykonanie badań profilaktycznych w kierunku chorób onkologicznych, układu krążenia, oczu, układu kostnego.

Opis projektu

Projekt podzielony jest na trzy części:
1. Integracja przez kulturę.
2. Integracja przez rekreację
3. Profilaktyka prozdrowotna
Działania na rzecz integracji pokoleniowej służą zmniejszeniu poczucia osamotnienia i izolacji społecznej osób starszych, poznawaniu siebie, środowiska, regionu oraz historii zwiedzanych miejsc.
1. "Integracja przez kulturę" to propozycja 2 spektakli teatralnych w Nowym Sączu np. w ramach "Jesiennego Festiwalu Teatralnego"dla 60 seniorów.
Od marca do października zaplanowane są wyjścia do kina w grupach dwudziestoosobowych, bez ograniczeń wiekowych. Po seansie filmowym możliwe spotkania w ramach klubu dyskusyjnego dla zainteresowanych.
Kolejnym przedsięwzięciem będzie zorganizowanie dla 50 seniorów wyjazdu do teatru w Krakowie połączonego ze zwiedzaniem Muzeum Podziemia.  
2. "Integracja przez rekreację"
W miesiącach wakacyjnych proponujemy międzypokoleniowe piknik integracyjny z oprawą muzyczną pn. "Leśne lato w Feleczynie" dla 80 osób.
Kolejna propozycja to podróż "pociągiem retro" na trasie Nowy Sącz- Chabówka- Nowy Sącz połączona z inscenizacją historyczną dla 50 osób. Termin uzależniony od harmonogramu organizatora- Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei.
W miesiącach jesiennych planowana jest wycieczka dl kopalni soli Bochni dla 50 osób  - w programie zwiedzanie kopalni oraz spływ łodziami po podziemnym jeziorze.
Zwieńczeniem spotkań integracyjnych będzie zabawa andrzejkowa w lokalu gastronomicznym w Nowym Sączu dla 70 mieszkańców osiedla.
3. "Profilaktyka prozdrowotna"
Obejmuje cykl badań profilaktycznych w kierunku chorób najczęściej występujących w wieku 60+, czyli układu krążenia, oczu, układu kostnego oraz nowotworowych. Celem wykonania powyższych badań jest przede wszystkim wczesne wykrycie choroby zagrażającej życiu lub trwałemu kalectwu osób w wieku senioralnym.
-Choroby układu krążenia (zawał serca, udar mózgu) we wskazanej grupie wiekowej stanowią główną przyczynę trwałego inwalidztwa i zgonów. Działania prewencyjne (m.in. USG Doopler dla 50 osób, badania laboratoryjne dla 100 osób) pozwalają na wczesne wykrycie zagrożenia choroba i podjęcie skutecznej terapii.
-Choroby oczu takie jak: jaskra, zaćma, zwyrodnienie plamki żółtej są przyczyną niedowiedzenia lub utraty wzroku osób powyżej 60, roku życia. Planujemy wykonać badania dla 60 osób w specjalistycznej placówce okulistycznej 0 w ramach wizyty u specjalisty przewidziana jest OCT (optyczna koherentna tomografia).
-Choroby onkologiczne i osteoporoza:
nowotwory piersi, gruczołu krokowego, tarczycy, jelita grubego oraz łamliwość kości. Służą temu następujące badania: PSA pozwalające na wczesne wykrycie zmian gruczołu krokowego u mężczyzn, najczęściej występującego nowotworu w wieku 60+.
TSH- badanie w kierunku chorób tarczycy, gruczołu odpowiadającego za prawidłowe funkcjonowanie organizmu;
badanie poziomu witaminy D#. Niedobór tej witaminy powoduje m.in: osteoporozę, choroby, autoimmunologiczne, m.in. zapalanie stawów, nowotwory piersi u kobiet, prostaty, jelita grubego. Niebezpieczne w każdym wieku, szczególnie w wieku 60+.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Projekt ukierunkowany jest na zadanie tzw. miękkie z uwagi na prawie 100% spółdzielczą własność gruntów.
Przy wyborze tematyki pomocne było opracowanie MOPS w Nowym Sączu pn. "Mapa zasobów i potrzeb osiedla Millenium" z 2012 r. Zadanie odpowiada też polityczne prospołecznej Nowego Sącza na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych. Charakterystyczne dla Millenium jest ścisłe budownictwo na małym terenie ograniczające możliwość urządzenia miejsc spacerowych i wypoczynku szczególnie dla ludzi starszych. Powyższe badanie potwierdza, że najliczniejsza na osiedlu jest społeczność w wieku senioralnym (50% głównie emerytów i rencistów, a więc osób o skromnych dochodach, często schorowanych i samotnych). Zadanie jest ukierunkowane na poprawę jakości życia tej grupy poprzez możliwość wykonania badań profilaktycznych w chorobach specyficznych dla tj grupy wiekowej, a celem będzie złagodzenie poczucia jej osamotnienia, zaspokojenia potrzeb kulturalnych oraz może wyzwolić inicjatywy oddolne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Spektakl teatralny MOK Nowy Sącz lub MCK "Sokół" 60 osósb x 70 zł 4 200 zł
2Seanse filmowe w kinie Sokół 100 osób 1 400 zł
3Teatr Bagatela oraz Muzeum Podziemnia w Krakowie 50 osób x (bilet do teatru, bilet do muzeum, przejazd, posiłek x 136 zł)6 800 zł
4Wycieczka do Bochni 59 osób x 95 zł (zwiedzanie kopalni, posiłek oraz spływ łodziami pod ziemią)4 750 zł
5Podróż "Pociągiem Retro "Nowy Sącz- Chabówka- Nowy Sącz (z insecnizacją historyczną) 50 osób x 60 zł3 000 zł
6Pikinik w Feleczynie z oprawą muzyczną 80 osób x 80 zł6 400 zł
7Zabawa andrzejkowa 70 osób x 60 zł4 200 zł
8 Badania profilaktyczne w kierunku chorób układu krażenia: lipidogram -100 osósb x 25 zł, cukier -9 zł- 100 osósbx 9zł, badanie "Doppler" z opisem -50 x 150,00 zł10 900 zł
9Badania profilatyczne w kierunku chorób oczu: badanie okulistyczne 60 osósb x120 zł (konsultacje i badania)7 200 zł
10Badania profilaktyczne w kierunku chorób nowotworowych: PSA - 40 osób x 32 zł, TSH- 50 osób x 20 zł 2 280 zł
11Badanie poziomu witaminy D3 (osteoporoza) -100 osób x 36 zł 3 600 zł
Łącznie: 54 730 zł