projekt nr 54

54. Seniorom dla zdrowia i pogody ducha


Lokalizacja

miejsce realizacji uzależnione jest od rodzaju zaplanowanego zadania

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada cykl imprez kulturalnych i rekreacyjnych oraz badań profilaktycznych dla seniorów z osiedla Millenium.  Celem projektu jest integracja pokoleniowa, zagospodarowanie czasów wolnego seniorów a także wykonanie badań profilaktycznych w kierunku chorób onkologicznych, układu krążenia, oczu, układu kostnego.

Opis projektu

Projekt podzielony jest na trzy części:
1. Integracja przez kulturę.
2. Integracja przez rekreację
3. Profilaktyka prozdrowotna
Działania na rzecz integracji pokoleniowej służą zmniejszeniu poczucia osamotnienia i izolacji społecznej osób starszych, poznawaniu siebie, środowiska, regionu oraz historii zwiedzanych miejsc.
1. "Integracja przez kulturę" to propozycja 2 spektakli teatralnych w Nowym Sączu np. w ramach "Jesiennego Festiwalu Teatralnego"dla 60 seniorów.
Od marca do października zaplanowane są wyjścia do kina w grupach dwudziestoosobowych, bez ograniczeń wiekowych. Po seansie filmowym możliwe spotkania w ramach klubu dyskusyjnego dla zainteresowanych.
Kolejnym przedsięwzięciem będzie zorganizowanie dla 50 seniorów wyjazdu do teatru w Krakowie połączonego ze zwiedzaniem Muzeum Podziemia.  
2. "Integracja przez rekreację"
W miesiącach wakacyjnych proponujemy międzypokoleniowe piknik integracyjny z oprawą muzyczną pn. "Leśne lato w Feleczynie" dla 80 osób.
Kolejna propozycja to podróż "pociągiem retro" na trasie Nowy Sącz- Chabówka- Nowy Sącz połączona z inscenizacją historyczną dla 50 osób. Termin uzależniony od harmonogramu organizatora- Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei.
W miesiącach jesiennych planowana jest wycieczka dl kopalni soli Bochni dla 50 osób  - w programie zwiedzanie kopalni oraz spływ łodziami po podziemnym jeziorze.
Zwieńczeniem spotkań integracyjnych będzie zabawa andrzejkowa w lokalu gastronomicznym w Nowym Sączu dla 70 mieszkańców osiedla.
3. "Profilaktyka prozdrowotna"
Obejmuje cykl badań profilaktycznych w kierunku chorób najczęściej występujących w wieku 60+, czyli układu krążenia, oczu, układu kostnego oraz nowotworowych. Celem wykonania powyższych badań jest przede wszystkim wczesne wykrycie choroby zagrażającej życiu lub trwałemu kalectwu osób w wieku senioralnym.
-Choroby układu krążenia (zawał serca, udar mózgu) we wskazanej grupie wiekowej stanowią główną przyczynę trwałego inwalidztwa i zgonów. Działania prewencyjne (m.in. USG Doopler dla 50 osób, badania laboratoryjne dla 100 osób) pozwalają na wczesne wykrycie zagrożenia choroba i podjęcie skutecznej terapii.
-Choroby oczu takie jak: jaskra, zaćma, zwyrodnienie plamki żółtej są przyczyną niedowiedzenia lub utraty wzroku osób powyżej 60, roku życia. Planujemy wykonać badania dla 60 osób w specjalistycznej placówce okulistycznej 0 w ramach wizyty u specjalisty przewidziana jest OCT (optyczna koherentna tomografia).
-Choroby onkologiczne i osteoporoza:
nowotwory piersi, gruczołu krokowego, tarczycy, jelita grubego oraz łamliwość kości. Służą temu następujące badania: PSA pozwalające na wczesne wykrycie zmian gruczołu krokowego u mężczyzn, najczęściej występującego nowotworu w wieku 60+.
TSH- badanie w kierunku chorób tarczycy, gruczołu odpowiadającego za prawidłowe funkcjonowanie organizmu;
badanie poziomu witaminy D#. Niedobór tej witaminy powoduje m.in: osteoporozę, choroby, autoimmunologiczne, m.in. zapalanie stawów, nowotwory piersi u kobiet, prostaty, jelita grubego. Niebezpieczne w każdym wieku, szczególnie w wieku 60+.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Projekt ukierunkowany jest na zadanie tzw. miękkie z uwagi na prawie 100% spółdzielczą własność gruntów.
Przy wyborze tematyki pomocne było opracowanie MOPS w Nowym Sączu pn. "Mapa zasobów i potrzeb osiedla Millenium" z 2012 r. Zadanie odpowiada też polityczne prospołecznej Nowego Sącza na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych. Charakterystyczne dla Millenium jest ścisłe budownictwo na małym terenie ograniczające możliwość urządzenia miejsc spacerowych i wypoczynku szczególnie dla ludzi starszych. Powyższe badanie potwierdza, że najliczniejsza na osiedlu jest społeczność w wieku senioralnym (50% głównie emerytów i rencistów, a więc osób o skromnych dochodach, często schorowanych i samotnych). Zadanie jest ukierunkowane na poprawę jakości życia tej grupy poprzez możliwość wykonania badań profilaktycznych w chorobach specyficznych dla tj grupy wiekowej, a celem będzie złagodzenie poczucia jej osamotnienia, zaspokojenia potrzeb kulturalnych oraz może wyzwolić inicjatywy oddolne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Spektakl teatralny MOK Nowy Sącz lub MCK "Sokół" 60 osósb x 70 zł 4 200 zł
2Seanse filmowe w kinie Sokół 100 osób 1 400 zł
3Teatr Bagatela oraz Muzeum Podziemnia w Krakowie 50 osób x (bilet do teatru, bilet do muzeum, przejazd, posiłek x 136 zł)6 800 zł
4Wycieczka do Bochni 59 osób x 95 zł (zwiedzanie kopalni, posiłek oraz spływ łodziami pod ziemią)4 750 zł
5Podróż "Pociągiem Retro "Nowy Sącz- Chabówka- Nowy Sącz (z insecnizacją historyczną) 50 osób x 60 zł3 000 zł
6Pikinik w Feleczynie z oprawą muzyczną 80 osób x 80 zł6 400 zł
7Zabawa andrzejkowa 70 osób x 60 zł4 200 zł
8 Badania profilaktyczne w kierunku chorób układu krażenia: lipidogram -100 osósb x 25 zł, cukier -9 zł- 100 osósbx 9zł, badanie "Doppler" z opisem -50 x 150,00 zł10 900 zł
9Badania profilatyczne w kierunku chorób oczu: badanie okulistyczne 60 osósb x120 zł (konsultacje i badania)7 200 zł
10Badania profilaktyczne w kierunku chorób nowotworowych: PSA - 40 osób x 32 zł, TSH- 50 osób x 20 zł 2 280 zł
11Badanie poziomu witaminy D3 (osteoporoza) -100 osób x 36 zł 3 600 zł
Łącznie: 54 730 zł