projekt nr 115

115. Budowa placu postojowego przy Placu Sportowo Rekreacyjnym na ul. Mała Poręba


Lokalizacja

Teren przed ogrodzeniem placu sportowo rekreacyjnego przy ul. Mała Poręba dz. Nr 188
obr. 115

Skrócony opis projektu

Wykonie placu postojowego dla wszystkich korzystających z palcu sportowo rekreacyjnego zlokalizowanego na działce nr 188 w obr. 115 na terenie przed ogrodzeniem.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa placu postojowego dla wszystkich korzystających z placu sportowo rekreacyjnego zlokalizowanego na osiedlu Poręba Mała. Plac postojowy zlokalizowany jest przy ul. Mała Poręba na dz. Nr 188 obr. 115. Plac wykonany zostanie z kostki betonowej prostokątnej, bezfazowej, o wymiarach 10x20x8cm, w kolorze szarym z wymaganą podbudową. Jako linie rozdzielające miejsca postojowe przyjęto kostkę prostokątną bezfazową o wymiarach 10x20 cm o grubości 8 cm w kolorze grafitowym.
Wykonanie placu postojowego zgodnie z opisem, na obszarze około 350 m2 (załącznik graficzny obrazuje powierzchnię pod budowę placu postojowego). Załącznik graficzny pochodzi z geoportal.gov.pl

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

W chwili obecnej, obszar, który wskazany został pod budowę placu postojowego, jest niezagospodarowany. Plac sportowo rekreacyjny powstał z pierwszej edycji budżetu obywatelskiego i sukcesywnie jest rozbudowywany. W roku 2020 zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu oraz nowy plac zabaw dla dzieci. Miejsce cieszy się ogromnym zainteresowaniem a, że jest to jedyne takie miejsce na naszym osiedlu to mieszkańcy często z dalszych miejsc przyjeżdżają samochodami. W chwili obecnej gdy nie pada deszcz i gleba jest sucha da się wjechać, jednak wystarczą niewielkie opady aby ten obszar zmienił się w jedną wielką kałużę z błotem. Plac postojowy, poza walorami estetycznymi spełni szereg innych funkcji w tym znacznie poprawi bezpieczeństwo jak również komfort mieszkańców. Biorąc więc powyższe pod uwagę należy uznać, że projekt jest przedmiotowy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie placu postojowego zgodnie z opisem, na obszarze około 350 m2 wraz z wymaganą podbudową.90 000 zł

Po weryfikacji stwierdzono, iż kwota niezbędna do realizacji zadania wynosi 150 000 zł, czyli jest wyższa niż koszt wskazany w formularzu, ale mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację jednego zadania w ramach wskazanego osiedla. Na podstawie §13 ust. 4, 5 i 7 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21.05.2019 r. Wnioskodawca mailowo został poinformowany, iż szacunkowy koszty są wyższe niż wskazał i konieczna jest modyfikacja projektu, poprzez zmianę kosztów. Zmiana zakresu projektu lub kosztów musi być potwierdzona zgodą mailową lub pisemną (w wersji papierowej) wnioskodawcy. Mimo kontaktu z Wnioskodawcą, w terminie 7 dni wnioskodawca nie dokonał ani korekty, ani nie wyraził zgody na zmianę kosztów.