projekt nr 3

3. "Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka POmaga, Dąbrówka Trzyma się Razem" - Budowa boiska do Koszykówki na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza


Lokalizacja

Plac Rekreacyjny im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego w Nowym Sączu
działka 95/4 obręb 109 Osiedle Dąbrówka

Skrócony opis projektu

Budowa Boiska do koszykówki na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego na Osiedlu Dąbrówka w Nowym Sączu oraz wykonanie linii do piłki siatkowej na niniejszym boisku.

Opis projektu

Projekt ma na celu budowę boiska do koszykówki na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego na Osiedlu Dąbrówka w Nowym Sączu. Dodatkowo wykonana zostanie linia do piłki siatkowej na boisku do koszykówki.  Boisko do koszykówki i siatkówki zdecydowanie zwiększy atrakcyjność tego miejsca i możliwość organizacji inicjatyw osiedlowych. Z pewnością budowa boiska do koszykówki przyczyni się do organizacji kolejnych, nowych inicjatyw służących mieszkańcom osiedla Dąbrówka.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Plac Rekreacyjny im. Stanisława Janisza na Osiedlu Dąbrówka powstawał od kilku lat. W pierwszej kolejności wykonano ulicę asfaltową gwarantującą dojazd do działki i Siłownię pod Chmurką jedną z pierwszych w Nowym Sączu. Następnie dzięki Budżetowi Obywatelskiemu udało się wybudować Plac Zabaw wraz z brukowanym parkingiem.  Aby zwiększyć atrakcyjność tego miejsca Zarząd Osiedla Dąbrówka wraz z mieszkańcami i Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej Dąbrówka w czynie społecznym wybudował boisko do Siatkówki Plażowej. Rada Miasta Nowego Sącza nadała temu miejscu imię śp. Stanisława Janisza wielkiego społecznika byłego Przewodniczącego Osiedla Dąbrówka . Budowa w tym miejscu Boiska do Koszykówki zwiększy atrakcyjność tego miejsca, usprawni organizację cyklicznych osiedlowych imprez jak również przyczyni się z pewnością do organizacji kolejnych nowych inicjatyw.  Propozycja budowy boiska do koszykówki w ramach budżetu obywatelskiego została wypracowana jak zawsze we współpracy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowę boiska do koszykówki na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego na Osiedlu Dąbrówka w Nowym Sączu150 313 zł

W ramach niniejszego projektu połączone zostały projekty numer BO1/2021 "Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka Trzyma się razem" - budowa boiska do piłki nożnej na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza wraz z rozbudową istniejącej drogi dojazdowej oraz projekt nr BO6/2021 Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka Trzyma się Razem" - budowa boiska do Piłki Nożnej na placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza.