projekt nr 5

5. "Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka Trzyma Się Razem" - rozbudowa drogi dojazdowej do Placu Rekreacyjnego im. Stanisława Janisza w Nowym Sączu - Dąbrówce


Lokalizacja

Plac Rekreacyjny im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego w Nowym Sączu
działka 95/4 obręb 109 Osiedle Dąbrówka

Skrócony opis projektu

Rozbudowa drogi dojazdowej do Placu Rekreacyjnego im. Stanisława Janisza w Nowym Sączu - Dąbrówce

Opis projektu

Projekt ma na celu rozbudowę istniejącej drogi dojazdowej do Placu Rekreacyjnego im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego na Osiedlu Dąbrówka w Nowym Sączu
zdecydowanie zwiększy atrakcyjność tego miejsca i możliwość organizacji inicjatyw osiedlowych. Z pewnością rozbudowa istniejącej drogi dojazdowej przyczyni się do organizacji kolejnych, nowych inicjatyw służących mieszkańcom osiedla Dąbrówka.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Plac Rekreacyjny im. Stanisława Janisza na Osiedlu Dąbrówka powstawał od kilku lat. W pierwszej kolejności wykonano ulicę asfaltową zapewniającą dojazd do działki i Siłownię pod Chmurką jedną z pierwszych w Nowym Sączu. Następnie dzięki Budżetowi Obywatelskiemu udało się wybudować Plac Zabaw wraz z brukowanym parkingiem.  Aby zwiększyć atrakcyjność tego miejsca Zarząd Osiedla Dąbrówka wraz z mieszkańcami i Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej Dąbrówka w czynie społecznym wybudował boisko do Siatkówki Plażowej. Rada Miasta Nowego Sącza nadała temu miejscu imię śp. Stanisława Janisza wielkiego społecznika byłego Przewodniczącego Osiedla Dąbrówka . Rozbudowa drogi dojazdowej zwiększy atrakcyjność tego miejsca, usprawni organizację cyklicznych osiedlowych imprez jak również przyczyni się z pewnością do organizacji kolejnych nowych inicjatyw.  Propozycja rozbudowy drogi dojazdowej w ramach budżetu obywatelskiego została wypracowana jak zawsze we współpracy z mieszkańcami osiedla.

Wnioskodawca wycofał projekt