projekt nr 8

8. Więcej miejsc dla samochodów


Lokalizacja

tereny przyległe od ul. Batalionów Chłopskich, począwszy do sklepu Biedronka, aż do wysokości Kościoła pw. Św. Jana Pawła II i Piekarni Harnaś. Wybór lokalizacji uzależniony jest od infrastruktury podziemnej i posiadanych środków określonych we wniosku.

Skrócony opis projektu

Utwardzenie gruntu i położenie kostki brukowej.

Opis projektu

Utwardzenie gruntu i położenie kostki brukowej w miejscach gdzie to jest możliwe.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Utwardzenie gruntu i położenie kostki brukowej.70 381 zł