projekt nr 17

17. Położenie dywanika asfaltowego na łączniku miedzy ul. Kamienna a ul. Mała Góra na Osiedlu Zawada.


Lokalizacja

Łącznik miedzy ul. Kamienna a ul. Mała Góra - dz. nr 224/1, obręb 117 Nowy Sącz.

Skrócony opis projektu

Położenie dywanika asfaltowego szer. 3,5m, dł.100m na działce nr 224/1 obręb 117 - na łączniku miedzy ul. Kamienna a ul. Mała Góra na Osiedlu Zawada.

Opis projektu

Położenie dywanika asfaltowego szer. 3,5m, dł.100m (ok. 350 m2, na działce nr 224/1 obręb 117 - na łączniku miedzy ul. Kamienna a ul. Mała Góra na Osiedlu Zawada.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Zakończenie urządzania drogi lokalnej. W latach wcześniejszych w drodze wykonano kanalizacje sanitarną i została utwardzona tłuczniem, wykonano także rów odprowadzający wody opadowe. Pozostaje do wykonania nawierzchnia asfaltowa.
Projekt ma na celu poprawienie standardu drogi lokalnej, tym samym poprawienie komfortu życia mieszkańców, lepsze skomunikowanie osiedla Zawada.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Utwardzenie nawierzchni drogi poprzez wylanie nawierzcni asfaltowej 350 m242 000 zł

Załączniki