projekt nr 18

18. Nowy chodnik na osiedlu Millenium


Lokalizacja

Osiedle Millenium, od ulicy Rejtana do ulicy Konopnickiej, obręb 072 działka 1/11

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada modernizacje istniejącego chodnika od ulicy Rejtana do ulicy Konopnickiej na długości około 200 metrów. Budowę oświetlenia ulicznego, oraz ustawienie koszy na śmieci.

Opis projektu

Projekt zakłada modernizacje istniejącego chodnika od ulicy Rejtana do ulicy Konopnickiej na długości około 200 metrów.Wykonanie obejmuje budowę chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżami i krawężnikami. Budowę oświetlenia ulicznego z światłem LED. Zakup i ustawienie 3 koszy na śmieci.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Z projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy osiedla Millenium oraz pozostali mieszkańcy miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Rozebranie i budowa chodnika z obrzeżami około 200 metrów długości53 938 zł
2Zakup i montaż 6 latarni ulicznych30 000 zł
3Zakup i montaż 3 koszy na śmieci3 000 zł
Łącznie: 86 938 zł