Szczegóły projektu

Budowa parkingu przy Basenie nad Łubinką.


Lokalizacja

Ul. Zdrojowa, działka 5/36, obręb 013.

Skrócony opis projektu

Budowa miejsc postojowych dla samochodów przy ul. Zdrojowej obok Basenu.

Opis projektu

Budowa miejsc postojowych z kostki brukowej przy ul. Zdrojowej obok Basenu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

W pobliżu basenu potrzebne są nowe miejsca parkingowe.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Budowa miejsc postojowych z kostki brukowej.147 548 zł