projekt nr 15

15. Czas na ul. Brodowską, Żywiecką i Kochanowskiego.


Lokalizacja

ul. Kochanowskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Kołłątaja).
ul. Żywiecka, na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Hallera.

Skrócony opis projektu

Remont parkingu na ul. Kochanowskiego, chodnika na ul. Żywieckiej  oraz organizacja cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców.

Opis projektu

Remont parkingu oraz budowa bezpiecznika wraz z wymianą krawężników na ul. Kochanowskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Kołłątaja).
Budowa chodnika na ul. Żywieckiej, na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Hallera.
Organizacja cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców ok. 200 osób, w tym spotkań świątecznych i noworocznych, spotkań plenerowych, zabaw, konkursów i wycieczek wyjazdów integracyjnych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont parkingu oraz budowa bezpiecznika wraz z wymianą krawężników na ul. Kochanowskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Kołłątaja).64 940 zł
2Budowa chodnika na ul. Żywieckiej, na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Hallera.115 060 zł
3Organizacja cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców 35 145 zł
4
Łącznie: 215 145 zł