projekt nr 24

24. Nowy asfalt na Falkowej


Lokalizacja

Ulica Długoszowskiego od nr 132 do nr 115.

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada wykonanie nowego asfaltu na ulicy Długoszowskiego

Opis projektu

Projekt zakłada wymianę asfaltu na długości 85mb, na ulicy Długoszowskiego

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Mieszkańcy osiedla Falkowa. To zadanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Rozbiórka istniejącego asfaltu i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej.100 000 zł