Szczegóły projektu

Nowy chodnik przy cmentarzu


Lokalizacja

działka 108/1 obr. 73

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada remont istniejącego chodnika i budowę nowego odcinka chodnika od budynku nr 15 do wejścia na cmentarz.

Opis projektu

Projekt zakłada remont istniejącego chodnika i budowę nowego odcinka chodnika od budynku nr 15 do wejścia na cmentarz.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Remont istniejącego chodnika i budowa nowego odcinka chodnika25 000 zł