projekt nr 28

28. Nasadzenia na rondzie pod zamkiem


Lokalizacja

Rondo u zbiegu ulic: Legionów, Tarnowskiej,  Bulwar Narwiku i Kazimierza Wielkiego

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada zagospodarowanie ronda u zbiegu ulic: Legionów, Tarnowskiej,  Bulwar Narwiku i Kazimierza Wielkiego. W ramach projektu planuje się obsadzenie ronda roślinami takimi jak, np.: azalia, różanecznik, jałowiec oraz innymi rodzajami krzewów i roślin.

Opis projektu

Projekt zakłada zagospodarowanie ronda u zbiegu ulic: Legionów, Tarnowskiej,  Bulwar Narwiku i Kazimierza Wielkiego. W ramach projektu planuje się obsadzenie ronda roślinami takimi jak, np.: azalia, różanecznik, jałowiec oraz innymi rodzajami krzewów i roślin.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy naszego miasta ale także turyści.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Obsadzenie ronda roślinami11 534 zł

Wnioskodawca wycofał projekt