projekt nr 59

59. Osiedle Wojska Polskiego dla każdego.


Lokalizacja

1) Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu (działka 6/43 i 6/36 obr. 68)
2) Działka 3/6, obręb 68,
3) Działka 6/35 obręb 68.

Skrócony opis projektu

Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz organizacja imprez integracyjnych na Osiedlu Wojska Polskiego.

Opis projektu

1) Rozbudowa infrastruktury sportowej poprzez przeprowadzenie prac remontowych i renowacyjnych na trawiastej  nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 21, ponadto montaż piłkochwytów o wysokości ok 6 m (od strony bramek) oraz budowa skoczni w dal a także zakup i montaż 8 ławek i 4 szt. koszy na śmieci.
2) Doposażenie placu zabaw mieszczącego się na ul. I Brygady w 2 ławki i 2 worki treningowe.
3) Zakup 2 kompletów siatek na bramki, jako doposażenia boiska sportowego znajdującego się na Osiedlu Wojska Polskiego.
4) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców w tym także dzieci i seniorów (mm.in. wycieczek, spotkań integracyjnych, obchodów dnia dziecka, mikołajek oraz festynu osiedlowego oraz imprez sportowych itp).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu oraz poprawa warunków do uprawiania sportu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie piłkochwytu o wys. 6 m 54 000 zł
2Renowacja nawierzchni trawiastej boiska sportowego 15 000 zł
3Wykonananie skoczni w dal 29 000 zł
4Zakup i montaż 8 szt. ławek i 4 szt. koszty na śmieci 8 000 zł
5Zakup 2 szt. worków treningowych 1 000 zł
6Zakup i montaż 2 szt. ławek 2 000 zł
7Zakup 2 szt. siatek do bramek 1 000 zł
8Organizacja imprez integracyjnych 46 000 zł
Łącznie: 156 000 zł