projekt nr 90

90. Wakacje na Helenie


Lokalizacja

Ks Helena Nowy Sącz ul. Starowiejska 17. Obręb 026, działka ewidencyjna 2/1.

Skrócony opis projektu

Atrakcje, zabawy, impreza na rozpoczęcie wakacji dla mieszkańców os. Helena

Opis projektu

Wynajem sceny na której gośćmi bedą okoliczni wykonawcy, konkursy z nagrodami oraz atrakcje dla dzieci jak i dorosłych. Kilkudniowy cykl zajęć na basenie z instruktorem-nauka pływania, weekendowe projekcje filmowe.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Cel jest intergracja społeczeństwa oraz rozrywka w okresie wakacyjnym której brak.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynajem sceny, nagłośnienia celem imprezy80 000 zł
2Zajęcia na basenie z instruktorem20 000 zł
3Projekcje filmowe 30 000 zł
Łącznie: 130 000 zł

Wniosek wymagał uzupełnień- niedoprecyzowany zakres rzeczowy wniosku i szacunkowe koszty. Wnioskodawca mimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni brakujących danych. Na podstawie § 13 ust. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 ws. określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, brak uzupełnień lub modyfikacji projektu skutkuje odrzuceniem projektu.