projekt nr 89

89. Ferie zimowe z Heleną


Lokalizacja

Ul. Starowiejska 2, Obręb 025, działka ewidencyjna 65/8

Skrócony opis projektu

Zajęcia na basenie, nauka pływania, zajęcia na lodowisku z nauką jazdy z instruktorem, czas spędzony na zajęciach swietlicowych

Opis projektu

Zorganizowanie czasu dla młodzieży w okresie przerwy zimowej, budowanie relacji z rówieśnikami.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Brak tego typu zajęć, młodzież oczekuje tego typu rozrywki z innymi osobami poza domem i komputerem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zajęcia na basenie z nauką pływania30 000 zł
2Zajęcia na lodowisku z nauką jazdy30 000 zł
3Zajęcia w świetlicy z materiałami potrzebnymi do ich realizacji20 000 zł
Łącznie: 80 000 zł

Wniosek wymagał uzupełnień- niedoprecyzowany zakres rzeczowy wniosku i szacunkowe koszty. Wnioskodawca mimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni brakujących danych. Na podstawie § 13 ust. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 ws. określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, brak uzupełnień lub modyfikacji projektu skutkuje odrzuceniem projektu.