projekt nr 88

88. Bądź zdrów z Heleną


Lokalizacja

Obręb 026, działka ewidencyjna 65/8

Skrócony opis projektu

Badania dla kobiet i meżczyzn po 40 roku życia.

Opis projektu

Celem projektu jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz badania dla kobiet i mężczyzn po 40 roku życia.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Potrzeba edukacji i brak świadomości mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Badania dla mieszkańców oś. Helena 150 000 zł

Wniosek wymagał uzupełnień- niedoprecyzowany zakres rzeczowy wniosku i szacunkowe koszty. Wnioskodawca mimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni brakujących danych. Na podstawie § 13 ust. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 ws. określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, brak uzupełnień lub modyfikacji projektu skutkuje odrzuceniem projektu.