projekt nr 71

71. Moje osiedle to moje bezpieczeństwo - potrafię pomagać !


Lokalizacja

ul. Towarowa 6, 33-300 Nowy Sącz (Szkoła Podstawowa nr 14)
ul. Węgierska 206, 33-300 Nowy Sącz (Świetlica Środowiskowa)
ul. Biegonicka 8, 33-300 Nowy Sącz (Kościół Parafialny)
ul. Zakładników 1, 33-300 Nowy Sącz (Remiza OSP)
ul. Elektrodowa, 33-300 Nowy Sącz (stadion sportowy)

Skrócony opis projektu

W ramach projektu zostaną zakupione urządzenia i sprzęt do ratowania ludzkiego życia. Defibrylatory AED zostaną zlokalizowane w najbardziej uczęszczanych miejscach w osiedlu i będą dostępne całą dobę. Zostaną przeprowadzone szkolenia dla mieszkańców dzielnicy. Kamera termowizyjna i pojazd ratowniczy Quad pozwolą na skuteczną walkę z COVID-19 i szybkie podjęcie działań w trudnym terenie Biegonic.

Opis projektu

Projekt ten jest związany z szeroko rozumianą poprawą bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Biegonice, poprzez publiczny dostęp do defibrylacji automatycznej AED w mieście Nowy Sącz oraz bezpłatne przeszkolenie mieszkańców z użycia tych urządzeń i udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.
Dodatkowym elementem będzie oznakowanie na miejskich ulicach dróg prowadzących do urządzeń ratujących życie - AED.
Bezpłatne szkolenia polegałyby na 10 cyklicznych spotkaniach dla wszystkich chętnych np. w szkole podstawowej, w remizie OSP, na stadionie w celu zachęcenia mieszkańców do szkolenia w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy i prawidłowego użycia defibrylatora AED.
Wytypowane lokalizacje gdzie mają być zamontowane urządzenia ratujące życie to miejsca, w których przemieszcza się najwięcej mieszkańców Osiedla, można rozważyć także montaż urządzenia wolnostojącego.
Kamera termowizyjna pozwoli na skuteczną walkę z koronawirusem. Urządzenie to potrafi wykryć temperaturę ciała człowieka oraz innych elementów. Posłuży mieszkańcom osiedla do zlokalizowania źródła zagrożenia.
Pojazd ratowniczy quad z przyczepką ułatwi szybkie zwalczanie zagrożeń. W czasie epidemii lub kwarantanny posłuży do transportu żywności, sprzętu medycznego i leków do najdalej oddalonych i trudnodostępnych zakątków naszego Osiedla.
Dodatkowo przekazanie do szkół i grup ratowniczych defibrylatorów szkoleniowych, fantomów do szkoleń, kamery termowizyjnej i pojazdu ratowniczego quad z przyczepką w celu najlepszego przygotowania mieszkańców do niesienia pomocy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Badania prowadzone i publikowane przez największe towarzystwa ratownicze na świecie dowodzą, że 90% wszystkich nagłych zatrzymań krążenia (NZK) na świecie występuje w mechanizmie migotania komór. Defibrylator jest jedynym urządzeniem mogącym odwrócić ten stan i przywrócić prawidłową pracę serca. Badania wykazują także, że po upływie 10-15 minut od wystąpienia NZK i braku pomocy (czyli zastosowania defibrylatora AED) zmiany w organizmie są już nieodwracalne i śmiertelne. Z każdą minutą bez pomocy ucieka około 10% szans na powrót spontanicznego krążenia i powrót człowiek do zdrowia. Średni czas dojazdu karetki w mieście wynosi około 8 - 10 minut. Rozmieszczenie automatycznych defibrylatorów AED, odpowiednie przeszkolenie mieszkańców, zakup kamery termowizyjnej i pojazdu ratowniczego quad z przyczepką może w znacznym stopniu przełoży się na poprawę bezpieczeństwa oraz skuteczne i szybkie udzielanie pomocy osobom w stanie Nagłego Zatrzymania Krążenia do czasu przyjazdu służb ratunkowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Defibrylatory AED - 5 szt. 34 000 zł
2Szafki na defibrylatory AED - 5 szt.12 500 zł
3Szkolenia dla mieszkańców - 40 godzin4 000 zł
4Kamera termowizyjna 30 000 zł
5Pojazd ratowniczy Quad z przyczepką70 000 zł
6Oznakowanie ulic tabliczkami oraz koszty reklamowe4 500 zł
7Serwisowanie urządzeń AED przez 24 miesiące 4 000 zł
8Organizacja festynu na zakończenie projektu 29 000 zł
9Manekiny szkoleniowe - 2 sztuki 7 000 zł
10Defibrylator szkoleniowy - 2 sztuki 5 000 zł
Łącznie: 200 000 zł