projekt nr 60

60. Kierunek: bezpieczny chodnik przy ulicy Zakładników


Lokalizacja

Ulica Zakładników; obręb 113, działka ewidencyjna 693/1

Skrócony opis projektu

Budowa bezpiecznego chodnika przy ulicy Zakładników

Opis projektu

Nasz projekt na Osiedle Biegonice dotyczy budowy chodnika przy ulicy Zakładników. Kwota z Budżetu Obywatelskiego przeznaczona na to osiedle pozwoli na budowę chodnika o szerokości 2 m i długości co najmniej 465 m.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Mieszkańcy ulicy Zakładników na Osiedlu Biegonice od lat proszą o budowę chodnika. Ulica ta jest wąska, a przejeżdżające nią samochody ciężarowe stwarzają ogromne zagrożenie dla pieszych - zarówno dorosłych, jak również małych dzieci. Powoduje to konflikty między mieszkańcami tego rejonu miasta, a właścicielami przedsiębiorstw znajdującymi się na końcu ulicy. Nadszedł czas, by z tym skończyć i zapewnić bezpieczeństwo pieszym, a także pozwolić na prawidłowe funkcjonowanie firm przy ulicy Zakładników. Dzięki kwocie z Budżetu Obywatelskiego może powstać bezpieczny chodnik o szerokości 2 m i długości ponad 419 m. To oznacza, że połowa ulicy Zakładników może zyskać trakt spacerowy. To powinien być pierwszy krok do zapewnienia bezpieczeństwa pieszych przy tej ulicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa chodnika przy ulicy Zakładników wg. cennika zamieszczonego na stronie bo.nowysacz.pl wyznaczenie i budowa chodnika z obrzeżami to koszt w wysokości 215 złotych za 1 m2180 269,10 zł
2Wykonanie dokumentacji projektowej20 029,90 zł
Łącznie: 200 299 zł

Realizacja projektu miałaby przebiegać po terenach niebędących własnością miasta. Projekt niezgodny z § 5 ust. 1 pkt. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego