projekt nr 62

62. Kierunek: wygodne parkingi przy targowisku


Lokalizacja

Parking przy ulicy Dojazdowej na wysokości Giełdy Rolno - Spożywczej, obręb 012, działka ewidencyjna 68

Skrócony opis projektu

Przebudowa istniejącego parkingu przy Giełdzie Rolno - Spożywczej na osiedlu Przetakówka od strony ulicy Dojazdowej

Opis projektu

Przebudowa istniejącego parkingu przy Giełdzie Rolno - Spożywczej na osiedlu Przetakówka od strony ulicy Dojazdowej. W tej chwili parking jest w stanie katastrofalnym. Jest też mało funkcjonalny i jego pojemność dla samochodów osobowych jest ograniczona. Proponujemy wykonanie remontu parkingu - wymianę nawierzchni i wyznaczenie miejsc postojowych, przez co zwiększy się jego pojemność.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Z Giełdy Rolno - Spożywczej przy ulicy Dojazdowej codziennie korzystają setki osób. W pobliżu brakuje jednak miejsc postojowych. Tymczasem istniejący parking jest w stanie katastrofalnym. Czas to zmienić, stąd nasza propozycja remontu parkingu. Konieczna jest wymiana nawierzchni i wyznaczenie miejsc postojowych. To bez wątpienia pozwoli na zwiększenie jego pojemności dla samochodów osobowych. Dzięki modernizacji więcej osób będzie mogło korzystać z parkingu, będzie on bezpieczny i wygodny dla wszystkich osób, które robią zakupy na popularnym targowisku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont parkingu przy targowisku na ulicy Dojazdowej 147 548 zł

Załączniki