projekt nr 66

66. Kierunek: Nowy Sącz ogrodem zmysłów - różana aleja


Lokalizacja

Tereny zielone pomiędzy kładką wiszącą nad Kamienicą, a ulicą Jana Kilińskiego; obręb 071 działki ewidencyjne 57/21 oraz 57/2.

Skrócony opis projektu

Obsadzenie chodników wiodących od wiszącej kładki nad Kamienicą, do ulicy Jana Kilińskiego różami i utworzenie alei różanej.

Opis projektu

Kilkadziesiąt różanych krzewów, kwitnących na czerwono i intensywnie pachnących może umilać spacery nowosądeczanom, którzy korzystają z wiszącej kładki nad Kamienicą i podążają w kierunku Białego Klasztoru. Proponujemy, aby wzdłuż dwóch chodników, biegnących od przeprawy do ulicy Jana Kilińskiego, posadzić róże. To właśnie czerwony kwiat róży jest symbolem św. Rity, której sanktuarium znajduje się dokładnie po drugiej stronie ulicy.  Jeśli wystarczy na to środków przy alei można zamontować ławki, na których spragniony odpoczynku pieszy, będzie mógł usiąść i podziwiać kwiaty. Wybrane przez ogrodnika różne powinny być odmianą z czerwonymi, dużymi kwiatami, dorastająca do dwóch metrów wysokości, ale niewymagające montażu podpór.  Gatunek powinien tez być odporny na mróz i choroby. Róże należny posadzić w dwóch gęstych szpalerach zarówno po jednej , jak i drugiej stronie ścieżki. W okresie letnim kwiaty zachwyca wiele osób i pomogą, choć na chwilę oderwać się od problemów dnia codziennego. W znaczący sposób poprawią też estetykę tego miejsca, w myśl hasła „Nowy Sącz – miastem kwiatów i zieleni”. Działki, na których chcemy, aby powstała różana aleja, należą do Skarbu Państwa, ale są zarządzane przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Tuż obok w przyszłości ma powstać nowa siedziba Urzędu Miasta, więc tym bardziej nie powinno być problemu z realizacją tego miękkiego projektu. Nie jest to bowiem projekt inwestycji twardej, na zawsze zmieniający przeznaczenie tego terenu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Nowy Sącz zasługuje na to, aby być pięknym i „kwitnącym” miastem. Wielu mieszkańców wyjeżdża do Ogrodów Sensorycznych w Muszynie, których zadaniem jest oddziaływanie na zmysły człowieka. Zamieńmy zatem nowosądeckie miejskie skwery i place, właśnie w ogrody zmysłów, które będą zachwycać i umilać czas Sądeczanom. Na Osiedlu Kilińskiego stworzymy różaną aleję wiodącą do sanktuarium św. Rity, której symbolem jest właśnie czerwona róża. Niech każdy, kto przechodzi lub przejeżdża na rowerze przez to miejsce w okresie letnim, choć na chwilę zanurzy się w zapachu kwitnących kwiatów i zapomni o problemach dnia codziennego. Chcemy również, aby miejsce, które w tej chwili niczym się nie wyróżnia, zaczęło przykuwać uwagę.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup, transport oraz posadzenie róź 22 689,90 zł
2Wykonanie projektu 2 521,10 zł
Łącznie: 25 211 zł