projekt nr 68

68. Kierunek: Nowy Sącz ogrodem zmysłów - wiśniowy bulwar nad Łubinką


Lokalizacja

Tereny zielone u zbiegu ulic Barskiej i Janusza Pieczkowskiego; obręb 004 działka ewidencyjna 36/9, 33/11 i 33/15, 32/8, 28/17, 30/4

Skrócony opis projektu

Projekt ma na celu stworzenie z niezagospodarowanego terenu zielonego u zbiegi ulic Barskiej oraz Pieczkowskiego- wiśniowego Bulwaru nad Łubinką z ławkami przeznaczonymi do wypoczynku mieszkańców.

Opis projektu

Projekt ma na celu stworzenie z niezagospodarowanego terenu zielonego u zbiegi ulic Barskiej oraz Pieczkowskiego - wiśniowego Bulwaru nad Łubinką z ławkami przeznaczonymi do wypoczynku mieszkańców. Kwitnące wiśnie kojarzą się z daleką Japonią, ale mogą tez z Nowym Sączem. Proponujemy utworzenie Wiśniowego Bulwaru nad Łubinką wzdłuż ulicy Pieczkowskiego. Na miejskich działkach posadzono wprawdzie przed laty kilka drzew. Chcemy jednak, aby to miejsce mogło się wyróżniać i funkcjonować, jako teren rekreacyjny. Nasz projekt zakłada posadzenie szpaleru ozdobnych wiśni z gatunku Kiku Shidare Zakura od strony ulicy Pieczkowskiego na wszystkich działkach od ulicy Barskiej do przejścia dla pieszych na ulicy Pieczkowskiego. Kolejny szpaler drzew powinien zostać posadzony wzdłuż ścieżki nad Łubinką, a także na działce nr 36/9 od strony ulicy Barskiej. Pomiędzy szpalerami należy stworzyć ścieżkę dla pieszych,  przy niej zamontowanie 15 parkowych ławek, a przy każdej ławce parkowy kosz na śmieci. Dodam, że wiśnie z gatunku Kiku Shidare Zakura to zjawiskowe drzewa o spływających kaskadowo pędach. Wiosną całe gałązki toną w bujnych różowych kwiatach, które nasycają powietrze słodkim zapachem. Pomiędzy drzewami wystarczy zamontować kilka ławek, a teren już zyska na atrakcyjności

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Właścicielem działek przy Łubnice jest Nowy Sącz. Nie można ich zabudować z powodu zbyt bliskiego sąsiedztwa z potokiem, ale idealnie nadają się na park. Proponujemy zagospodarowanie tego miejsca w sposób nietypowy. Propozycja ta jest innowacyjna, nie występuje w naszym regionie, dlatego może stać się atrakcją. Miejsce jest na wyciągnięcie ręki dla setek mieszkańców Osiedla Kochanowskiego, Barskie, czy Chruślice, ale też łatwo dostępne dla nowosądeczan z innych osiedli. Znajduje się tuz obok drogi krajowej nr 28 i może być wizytówką naszego miasta, zachęta do odwiedzania miasta przez turystów, którzy zazwyczaj przejeżdżają przez Nowy Sącz w drodze na urlop do Krynicy, czy Muszyny. Naszym zdaniem należny zamienić nowosądeckie miejskie skwery i place, właśnie w swoistego rodzaju ogrody zmysłów, które będą zachwycać i umilać czas mieszkańcom. Nie każdy może bowiem wyjechać do Muszyny, by pospacerować po Ogrodach Sensorycznych, pobudzających zmysły.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wyznaczenie i budowa chodników z obrzeżami 584m2 125 560 zł
215 ławek ozdobnych 15 000 zł
315 koszy parkowych 15 000 zł
4Duże drzewka wiśniowe o wysokości ponad dwoch metrów, ich transport i posadzenie (około 50-60) 38 070,50 zł
5Wykonanie dokumentacji projektowej 21 514,50 zł
Łącznie: 215 145 zł