projekt nr 70

70. Kierunek: wygodna droga na osiedlu Gorzków


Lokalizacja

Ulica Wiśniowieckiego, począwszy od domu o nr 74 do ul. Traugutta, obręb 64 działka ewidencyjna 61/5.

Skrócony opis projektu

Remont nawierzchni jezdni bitumicznej na ulicy Wiśniowieckiego, uzupełnienie przeprowadzonego przez Miasto remontu tzw. „starej drogi”, począwszy od domu o nr 74 do ul. Traugutta tj. ok. 120 m długości.

Opis projektu

Remont nawierzchni jezdni bitumicznej na ulicy Wiśniowieckiego, począwszy od domu o nr 74 do ul. Traugutta. Remont ten jest uzupełnieniem przeprowadzonego w 2020 roku remontu wcześniejszych fragmentów ulicy Wiśniowieckiego. Proponowany do wyremontowania odcinek łączy często uczęszczany skrót tzw. :starą drogę" z ważną arterią Osiedla Gorzków tj. ul. Traugutta. Droga stanowi dojazd do sporej ilości garaży używanych przez okolicznych mieszkańców, zakładów produkcyjnych oraz parkingu dla mieszkańców okolicznych bloków.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Ulica Wiśniowieckiego ze względu na swój specyficzny przebieg trudna jest do wyremontowania w całości. W roku 2020 Miasto planuje modernizację odcinka od ul. Królowej Jadwigi do ul. I Brygady oraz odcinka od ul. Żulińskiego do domu o numerze 74.. Remont odcinka wskazanego w tym projekcie będzie uzupełnieniem ww. remontu oraz poprawi bezpieczeństwo i komfort zarówno dla kierowców, rowerzystów.Odcinek ten stanowi dojazd do sporej liczby garaży użytkowanych przez mieszkańców, zakładów oraz parkingu.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prace remontowe 102 377,70 zł
2Wykonanie dokumentacji projektowej11 375,30 zł
Łącznie: 113 753 zł