projekt nr 84

84. Budowa placu zabaw na osiedlu Kaduk w Nowym Sączu


Lokalizacja

Projekt realizowany będzie na terenie należącym do Miasta Nowego Sącza, zlokalizowanym pomiędzy ul. Grunwaldzką, ul. Kapuścińskiego i Warszewicza, obok siedziby Zarządu Osiedla Kaduk, tj. dz. ew. 19/27, 19/7, obr. 103

Skrócony opis projektu

PROJEKT POŁĄCZONY Z PROJEKTEM NR BO 113/2021 INTEGRACJA, RELAKS i ZABAWA NA OSIEDLU KADUK. Projekt dotyczy budowy placu zabaw dla dzieci na osiedlu Kaduk. Zakres obejmuje dostawę i montaż elementów małej architektury, m.in. zjeżdżalni, huśtawki, karuzeli, urządzenia zabawowego.

Opis projektu

PROJEKT POŁĄCZONY Z PROJEKTEM NR BO113/2021 INTEGRACJA, RELAKS i ZABAWA NA OSIEDLU KADUK.
Projekt obejmuje wykonanie placu zabaw poprzez dostawę i montaż obiektów małej architektury, tj. huśtawki, karuzeli, urządzenia zabawowego, drabinki i równoważnie, urządzenia wspinaczkowe, piaskownica, bujaki ,ławki i kosze na śmieci. Dostarczane urządzenia muszą spełniać normy techniczne i posiadać certyfikaty i deklaracje zgodności i dopuszczone do stosowania na placach zabaw w Unii Europejskiej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Osiedla Kaduk jest jednym z wielu w nowym Sączu. Dotychczas brak tutaj właściwego terenu i infrastruktury, które mogą stanowić zagospodarowanie wolnego czasu oraz rozrywkę dla dzieci. Potrzeba zorganizowania placu zabaw dla dzieci jest bardzo silnie wskazywana przez mieszkańców osiedla, którzy bardzo często podkreślają brak możliwości zorganizowania rozrywki dla swoich pociech. Z projektu będą mogły skorzystać całe rodziny, mieszkające na osiedlu Kaduk, zarówno rodzice, jak i dziadkowie i inni opiekunowie maluchów.Osiedla Kaduk jest jednym z wielu w nowym Sączu. Dotychczas brak tutaj właściwego terenu i infrastruktury, które mogą stanowić zagospodarowanie wolnego czasu oraz rozrywkę dla dzieci. Potrzeba zorganizowania placu zabaw dla dzieci jest bardzo silnie wskazywana przez mieszkańców osiedla, którzy bardzo często podkreślają brak możliwości zorganizowania rozrywki dla swoich pociech. Z projektu będą mogły skorzystać całe rodziny, szczególnie dzieci z osiedla Kaduk.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa placu zabaw104 505 zł

Zweryfikowany pozytywnie na etapie oceny formalnej