projekt nr 92

92. Nowy Sącz - miasto Kobiet - Bądź dla siebie dobra - warsztaty rozwojowe dla kobiet


Lokalizacja

ul. Kusocińskiego 4a (świetlica osiedlowa)

Skrócony opis projektu

Nowy Sącz – miasto Kobiet – to stworzenie przestrzeni, w której nowosądeckie kobiety pod opieką specjalistów będą mogły otrzymać rzetelną wiedzę niezbędną do rozwoju osobistego i zawodowego oraz wsparcie w podejmowaniu odważnych decyzji i życia zgodnie z własnymi wartościami i marzeniami. Będą mogły również nawiązać nowe znajomości i wymienić się doświadczeniem w bezpiecznej atmosferze.

Opis projektu

Podczas spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin (psycholog, coach, edukator, prawnik, pedagog itd.) kobiety będą mogły poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje z obszaru psychologii, wychowania, relacji, prawa, itd.. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie różnego rodzaju warsztatów rozwojowych np. z budowania pewności siebie, nauki asertywności, autoprezentacji, umiejętności budowania zdrowych relacji z dziećmi i partnerami w oparciu o pozytywną dyscyplinę i innych wg zgłaszanych potrzeb.
Adekwatne poczucie własnej wartości, umiejętność komunikowania się w asertywny sposób z zachowaniem zasady 3 S (czyli szacunku do siebie, do innych i do wymogów sytuacji), wiara we własne możliwości i poczucie sprawczości, umiejętność współpracy pozwolą prowadzić bardziej świadome i odpowiedzialne życie oraz budować zdrowe relacje wśród mieszkańców Nowego Sącza. Wszystkich tych umiejętności można się nauczyć, gdyż nie są one wrodzone. Warsztaty mogą być początkiem i zachętą do kontynuowania pracy nad sobą, która w dłuższej perspektywie czasowej przyniesie wiele korzyści nie tylko kobietom, ale i osobom z którymi mają kontakt.
Projekt zakłada:
- udostępnienie pomieszczeń świetlicy osiedlowej przy ul. Kusocińskiego 4a celem umożliwienia przeprowadzenia warsztatów rozwijających, spotkań integracyjnych dla kobiet.
- wyposażenie świetlicy w odpowiedni sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenia warsztatów/spotkań/zajęć (laptop, projektor, flip-chart).
- zapewnienie kawy/herbaty/suchych przekąsek uczestnikom spotkań.
- spotkania mogłyby się odbywać 1 x w tygodniu po ok. 3 godziny lub w innej formule w zależności od rodzaju warsztatów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem projektu: wpieranie kobiet w rozwoju osobistym, inspirowanie do działania, podejmowania odważnych decyzji, sprawienie, aby nowosądeczanki UWIERZYŁY W SIEBIE I SWOJE MOŻLIWOŚCI.
Problem kobiet: niskie poczucie własnej wartości, brak wiary w swoje umiejętności, ograniczone podejmowanie działań mających na celu zmianę aktualnej sytuacji życiowej, rodzinnej, zawodowej, pozostawanie w niezdrowych relacjach ze swoimi partnerami, pracodawcami, znajomymi.
Potrzeba realizacji: aktywizacja kobiet do podejmowania świadomych decyzji dotyczących ich życia, obudzenie drzemiącego potencjału w kobietach, który przełoży się później na ich działanie w różnych obszarach.
Wpływ na życie mieszkańców: Tworzenie wartościowych relacji z innymi ludźmi oraz radzenie sobie w konstruktywny sposób z wyzwaniami życia codziennego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przeprowadzenie warsztatów stacjonarnych 54 000 zł
2kawa/herbata/suche przekąski10 000 zł
3sprzęt multimedialny (laptop,projktor, flip-chart)7 500 zł
4materiały szkoleniowe 7 200 zł
Łącznie: 78 700 zł