projekt nr 99

99. Kierunek: Innowacyjny Nowy Sącz – automat do nadawania i odbierania dokumentów na osiedlu Westerplatte „Urzędomat24”.


Lokalizacja

ul. Westerplatte 23 (Osiedlowy Klub Kultury "Bajka")

Skrócony opis projektu

„Urzędomat24” - urządzenie ma za zadanie znacznie ułatwić obieg dokumentów między urzędem a mieszkańcami oraz pozwoli uniknąć dojazdów i stania w kolejkach. Projekt zakłada zakup i instalację zautomatyzowanego urządzenia, w którym można będzie nadawać i odbierać dokumenty urzędowe bez konieczności wizyty w Urzędzie Miasta. Zasada działania jest bardzo zbliżona do popularnych Paczkomatów

Opis projektu

Projekt zakłada zakup i instalację zautomatyzowanego urządzenia, w którym można będzie nadawać i odbierać dokumenty urzędowe bez osobistego kontaktu z drugim człowiekiem i bez konieczności wizyty w Urzędzie Miasta. Zasada działania jest bardzo zbliżona do popularnych Paczkomatów. Mieszkaniec za pośrednictwem strony internetowej bądź bezpośrednio w panelu sterującym urządzenia, nadaje przesyłkę listową skierowaną do Urzędu Miasta. Przesyłki są zbiorczo raz dziennie dostarczane do Urzędu Miasta a następnie korespondencja zwrotna jest również zbiorczo umieszczana w tym samym urządzeniu. Mieszkaniec otrzymuje powiadomienie SMS/email o oczekującej na niego przesyłce wraz z kodem do otwarcia skrytki i w dogodnym dla siebie czasie odbiera korespondencję z urządzenia. Urządzenie mogłoby być zintegrowane z systemem Karty Nowosądeczanina, co poszerzyłoby program o kolejną usługę/funkcjonalność. Czas pandemii to idealny moment na wdrożenie takiego systemu kontaktu z urzędami, choć system równie dobrze może działać również w standardowych warunkach.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Projekt ma na celu stworzenie alternatywnej obsługi obiegu dokumentów pomiędzy mieszkańcami a Urzędem Miasta. Brak konieczności osobistej wizyty w Urzędzie Miasta, spowoduje zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum miasta co niesie za sobą zmniejszenie zanieczyszczenia spalinami oraz mniejsze zapotrzebowanie na miejsca parkingowe. Instalacja takiego urządzenia, przyczyni się również do poprawy komfortu mieszkańców, którzy w dogodnym dla siebie czasie będą mogli załatwić sprawy urzędowe, bez względu na godziny pracy urzędu. Z projektu będzie mógł skorzystać każdy mieszkaniec miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup oraz wdrożenie urządzenia66 000 zł
2Przystosowanie miejsca do instalacji4 000 zł
Łącznie: 70 000 zł

Realizacja projektu miałaby przebiegać na terenach niebędących własnością miasta. Projekt niezgodny z § 5 ust. 1 pkt. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. Ponadto realizacja projektu generowałaby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego projektu, projekt niezgodny z § 5 ust. 2 pkt. 2 ww. uchwały.