projekt nr 117

117. Remont istniejacego chodnika przy ul. Grunwaldzkiej od ul. Nawojowskiej do ul. Granicznej wraz z budową brakujacego odcinka


Lokalizacja

chodnik przy ul. Grunwaldzkiej na odcinku od zjazdu publicznego  (ul. Grunwaldzka 243) do posesji ul. Grunwaldzka 199;
odcinek chodnika na długości ok. 90m  od dz. nr 31/1 (ul. Grunwaldzka 199) do ulicy Granicznej.

Skrócony opis projektu

Przedmiotem projektu jest:
- remont zniszczonego chodnika przy ul. Grunwaldzkiej na odcinku od zjazdu publicznego  (ul. Grunwaldzka 243) do posesji ul. Grunwaldzka 199;
- budowa brakującego odcinka chodnika na długości ok. 90m  od dz. nr 31/1 (ul. Grunwaldzka 199) do ulicy Granicznej

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest:
- remont zniszczonego chodnika przy ul. Grunwaldzkiej na odcinku od zjazdu publicznego  (ul. Grunwaldzka 243) do posesji ul. Grunwaldzka 199,  polegający na  wymianie nawierzchni na nową wykonaną z kostki betonowej wraz z wyminą  istniejących krawężników.
- budowa brakującego odcinka chodnika na długości ok. 90m  od dz. nr 31/1 (ul. Grunwaldzka 199) do ulicy Granicznej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Istniejący chodnik przy ulicy Grunwaldzkiej  jest w bardzo złym stanie technicznym (popękane płyty chodnikowe, zapadnięta i popękana nawierzchnia asfaltowa, nierówne studzienki teletechniczne, wyłamane krawężniki) co zagraża bezpieczeństwu osób z niego korzystających.
Budowa brakującego  odcinka łączącego istniejący chodnik z ulicą Graniczną poprawi bezpieczeństwo pieszych szczególnie dzieci.  
Ulica Grunwaldzka pełni funkcję obwodnicy południowej miasta panuje więc na niej bardzo natężony ruch samochodowy.
Pobocze bez chodnika to łuk drogi w związku z czym przejście na drugą stronę ulicy jest bardzo niebezpieczne. Trasę tę codziennie pokonują dzieci w drodze na przystanek autobusowy.
Ponadto istniejący żywopłot rosnący w poboczu drogi  w znacznym stopniu ogranicza widoczność w obrębie skrzyżowań ulicy Grunwaldzkiej z ulicą Graniczną oraz ulicą Brzeziny.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa odcinka nowego chodnika o długości ok. 90m i szerokości 2,0m 40 000 zł
2Remont istniejacego chodnika na długości ok. 450190 000 zł
Łącznie: 230 000 zł