projekt nr 121

121. Kierunek: Zdrowy oddech dla dzieci z Nowego Sącza


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa numer 15 oraz Miejski Żłobek przy ulicy Janusza Kusocińskiego.

Skrócony opis projektu

Zakup oczyszczaczy powietrza do wszystkich sal w Szkole Podstawowej nr 15 oraz do sal w Miejskim Żłobku przy ulicy Janusza Kusocińskiego

Opis projektu

Smog jest wciąż poważnym problemem w naszym mieście. W sezonie grzewczym stężenia pyłów PM10 i PM2.5 są znacznie przekroczone. W takich warunkach trudno oddychać dorosłym, a co dopiero dzieciom, których organizmy intensywnie się rozwijają. Stąd pomysł zakupu oczyszczaczy powietrza. Na rynku dostępnych jest szereg takich urządzeń. Najważniejsze jednak, by wyłapywały pyły zawieszone, jonizowały powietrze oraz posiadały lampę UV. Wydajność oczyszczacza powinna być dostosowana do standardowej sali lekcyjnej, a filtry powinny wystarczyć na co najmniej 5 lat użytkowania, tak aby urządzenia nie generowały zbyt dużych kosztów i były jak najbardziej bezobsługowe. Urządzenia powinny być energooszczędne oraz ciche. Na zakup oczyszczaczy powietrza powinien zostać ogłoszony przetarg. Koszt zakupu wydajnych oczyszczaczy waha się pomiędzy 2, a 4 tysiące złotych. Kwota z Budżetu Obywatelskiego przeznaczona na Osiedle Nawojowskie, przyjmując nawet najwyższą cenę spokojnie wystarczy na zakup oczyszczaczy do wszystkich 18 sal w Szkole Podstawowej nr 15 oraz do 7 sal w Miejskim Przedszkolu przy ulicy Janusza Kusocińskiego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Smog i inne zanieczyszczenia powietrza mogą mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia dzieci. Prywatnie każdy rodzic może zakupić oczyszczacz do swojego domu, lecz najwięcej czasu dzieci spędzają w szkole. Na rynku są już dostępne bardzo wydajne urządzenia, mogące przefiltrować powietrze w standardowej sali lekcyjnej. Oczyszczacze są też wyposażone w lampy UV, odpowiedzialne za likwidację bakterii, roztoczy, wirusów i grzybów. Urządzenia jonizują też powietrze, co jest przydatne w zwalczaniu alergenów. Zakup oczyszczaczy powietrza będzie miał zbawienny wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie uczniów. To inwestycja w przyszłe pokolenie. Naszym zdaniem każda placówka edukacyjna w mieście powinna zostać wyposażona w tego typu urządzenia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup oczyszczaczy powietrza do wszystkich 18 sal w Szkole Podstawowej nr 15 oraz do 7 sal w Miejskim Żłobku przy ulicy Janusza Kusocińskiego100 000 zł