projekt nr 129

129. Słoneczna energia- panele fotowoltaiczne dla oddziału Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej.


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Św. Jadwigi Królowej,
ul. Barbackiego 34A
33-300 Nowy Sącz

Skrócony opis projektu

Proponujemy rozwiązanie wspomagające walkę ze smogiem, zanieczyszczeniami powietrza i emisją dwutlenku węgla. Projekt polega na zamontowaniu paneli fotowoltaicznych na budynku oddziału Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej. Panele zamieniają energię słoneczną na użyteczną postać. Są odnawialnym źródłem energii, przez co ograniczą zanieczyszczenie powietrza Nowego Sącza.

Opis projektu

Projekt polega na zainstalowaniu na budynku oddziału Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym  Sączu paneli fotowoltaicznych. Stanowią one odnawialne źródło energii, co oznacza, że do swojego działania wykorzystują jedynie naturalne źródło energii, w tym przypadku jest nim promieniowanie słoneczne. Panele nie emitują zanieczyszczeń, co sprzyja poprawie jakości powietrza w mieście, jak i zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla, która odpowiedzialna jest za coraz bardziej odczuwalny kryzys klimatyczny. (1000 kWh energii ze słońca redukuje emisję dwutlenku węgla o 812 kg) Inwestycja w energię słoneczną ma również swój wymiar pragmatyczny. Odpowiednio dobrana i zainstalowana fotowoltaika jest w stanie znacznie ograniczyć wydatki na prąd. W zależności od konfiguracji instalacji i profilu energetycznego, oszczędności mogą sięgnąć nawet 90%. Pieniądze jakie szkoła zaoszczędzi dzięki fotowoltaice będzie można przeznaczyć na istotniejsze potrzeby – zakup materiałów dydaktycznych i sprzętów, organizację dodatkowych zajęć dla dzieci czy przeprowadzenie niezbędnych remontów. Nie należy zapominać o dydaktycznej roli szkoły -  na przykładzie zainstalowanej fotowoltaiki łatwiej będzie pokazać uczniom znaczenie i korzyści dla środowiska płynące z odnawialnych źródeł energii.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Projekt wspomoże walkę ze smogiem, który powodowany jest m.in. zanieczyszczeniami wydostającymi się z kominów w sezonie grzewczym. Panele fotowoltaiczne pozwolą ograniczyć stężenie pyłków i związków chemicznych w powietrzu, poprzez zamianę energii słonecznej na jej użyteczną formę i tym samym ograniczenie emisji substancji szkodliwych. Beneficjentami będą wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza i okolic. Projekt ma na celu ratowanie życia i zdrowia obywatelu, szczególnie dzieci oraz kobiet w ciąży wraz z osobami starszymi, które najbardziej narażone są na rozwijające się poprzez wdychanie szkodliwych substancji choroby układu oddechowego i serca. Walka ze smogiem poprawi również dzienny komfort życia mieszkańców, a obecność paneli fotowoltaicznych na budynkach szkół przybliży nas do transformacji sektora energetyki, by jak najszybciej zredukować emisje dwutlenku węgla do atmosfery. Odnawialne źródła energii polepszą standardy, a także prestiż naszego miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1panel 10kW + panel66 888 zł

Realizacja projektu miałaby przebiegać na terenach niebędących własnością miasta. Miasto nie ma tytułu prawnego do wskazanej lokalizacji. Teren w użytkowaniu wieczystym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Projekt niezgodny z § 5 ust. 1 pkt. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego