projekt nr 130

130. Przydworcowe rośnie w siłę


Lokalizacja

Działka nr 113/17 obr 090 oraz przy nowym placu zabaw na Zamenhoffa

Skrócony opis projektu

Utwardzenie terenów zielonych i montaż urządzenia na placu Zabaw przy ul. Zamnehoffa.

Opis projektu

Utwardzenie terenów zielonych od ulicy Grota Roweckiego i zakup urządzenia na plac zabaw przy ulicy Zamnehoffa.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Tereny zielone, na których parkują pojazdy należy utwardzić, żeby nie tworzyły się koleiny. Nowo budowany plac zabaw wymaga doposażenia w jedno urządzenie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Płyty ażurowe wraz z ułożeniem i podsypką 57 000 zł
2Urządzenie na plac zabaw17 346 zł
Łącznie: 74 346 zł